Nyhet -

Ny inriktning för projektet elinstallatörskontroll

Elsäkerhetsverket driver sedan 2009 ett fyraårigt projekt som granskat elinstallatörer. Elinstallatörskontrollen har hittills bestått av tillsyn av elanläggningar som en viss elinstallatör installerat samt systemtillsyn av elinstallatören.

Urvalet av elinstallatörer har skett genom att verket bett nätägare om uppgifter på färdiganmälda elanläggningar. Detta innebär att endast elinstallatörer med behörigheterna AB och ABL har granskats. Från och med början av andra halvåret 2011 byter projektet inriktning och urvalet utökas till att även omfatta de begränsade behörigheterna. Vidare kommer fokus att läggas på vad den behörige elinstallatören gör.

Elsäkerhetsverket kommer att kontakta utvalda elinstallatörer ur verkets behörighetsregister. Dessa får sedan redogöra för hur de utövar sitt överinseende och hur de utför kontroll före ibruktagandet.

Genom elinstallatörskontrollen vill verket få kunskap i hur behörighetsregler fungerar och om gällande förordning och föreskrifter efterlevs. Ett annat syfte med projektet är att kartlägga under vilken form som den behöriga elinstallatören arbetar, som exempelvis egen företagare eller inom industrin.

Rapport visar på brister

Rapporten för Elinstallatörskontrollen 2009-2010 finns att läsa på Elsäkerhetsverkets webbplats. Projektet visar att 74 procent av elanläggningarna och 67 procent av elinstallatörerna hade brister.

Den mest förekommande bristen hos elinstallatörerna gällde den egna samt yrkesmännens fortbildning. En annan brist gällde kontroll före ibruktagning.

Här hittar du rapporten http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Elektriska-elanlaggningar/Avslutad-tillsyn-/

Läs mer på www.elsakerhetsverket.se

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • projekt

Kontakter

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11