Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Elektriska produkter lockar till lek

Marknaden är full med elektriska produkter där målgruppen är barn. Det kan vara nattlampor med roliga motiv, bords- och taklampor som ser ut som djur eller andra artiklar som främst hör hemma i ett kök.

Leksaksliknande nattlampor som sitter i eluttaget lockar barnen till uttaget. En nattlampa som är formad med en uppstickande del kan också under ogynnsamma förhållanden ge efter när ett barn använder denna för att resa sig. Det har faktiskt hänt att barn utsatts för elchock då lampan delat på sig.
- Det finns ingen orsak att nattlamporna ska se ut som en leksak när en enkel, rund ljusplugg ger det trygga sken som en förälder är ute efter, säger Susanne Sundström vid Elsäkerhetsverket

Det finns även andra produkter där målgruppen är barn och där det visat sig att produkterna inte uppfyller gällande regler. I vissa fall har de visat sig vara så farliga att de inte längre får säljas.
- Vi har exempel på brödrostar där barnen med hjälp av insticksdelar av metall ska göra figurer på brödet. Insticksdelarna förs ner i brödrosten, som är strömförande, och detta är direkt livsfarligt för små barn, fortsätter Susanne Sundström.

Elsäkerhetsverket arbetar tillsammans med andra EU-länder för att förhindra att produkter som riktar sig till barn och som lockar till lek ska förbjudas. Alla dekorativa eller leksaksliknande produkter behöver dock inte vara farliga för barn. Många kan vara konstruerade så att barnet inte kan komma i kontakt med beröringsbar spänning.

Varje år kontrollerar Elsäkerhetsverket drygt 6 000 elprodukter, varav cirka 350 provas. Av dessa bedöms cirka en tredjedel vara så farliga att de inte får säljas på marknaden. Aktuella försäljningsförbud finns att läsa på www.elsakerhetsverket.se.

För mer information, kontakta Susanne Sundström, 0550-851 42 alternativt 070-269 92 43 eller susanne.sundstrom@elsakerhetsverket.se.


------------------------------

---
ANN-CHARLOTTE CARLQVIST
Informationschef

ELSÄKERHETSVERKET
Box 4, 681 21 Kristinehamn

TEL 0550-851 36
VXL 0550-851 00
MOB 070-509 65 00
( http://www.elsakerhetsverket.se )

 

 

Ämnen


Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vår vision är trygg och störningsfri el.

Kontakter

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17
Camilla Arnäs-Nielsen

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn