Pressmeddelande -

Elsäkerhet vid poolen

El och vatten kan vara en livsfarlig kombination, så tänk på att du använder el i närheten av vatten med stor respekt. Se till att du har en jordfelsbrytare som löser ut om olyckan skulle vara framme.

Vad du kanske inte tänker på i första hand när du hör ordet poolsäkerhet är risken med kombinationen el och vatten. Oftast handlar artiklar om pooler och säkerhet om att skaffa poolskydd och staket för att hindra drunkningsolyckor. Vi vill därför uppmärksamma riskerna med el som finns en vanlig sommardag kring poolen där det spelas musik och grillas.

Jordfelsbrytare - en livförsäkring

När du installerar din pool och tillhörande utrustning ska du alltid läsa och följa tillverkarens anvisningar noggrant. Tänk på att pooler för utomhusbruk alltid ska anslutas till ett jordat vägguttag. Om elinstallationen är av äldre utförande eller om du inte är säker på att det finns en jordfelsbrytare, då kan du använda en portabel jordfelsbrytare som sätts in direkt i uttaget på väggen eller kontakta en fackman. Många tillbud till olyckor, även dödsolyckor inträffar vid lågspänning där en jordfelsbrytare skulle kunna ha hindrat olyckan eller räddat liv.

CE-märkning och IP-klass 44

Du bör aldrig förlita dig på att jordfelsbrytaren löser ut om det skulle hända något, så hantera alltid dina elektriska produkter och vatten med stor försiktighet. Ska du exempelvis lyssna på musik vid poolen så tänk på att elektriska produkter som används utomhus ska ha rätt IP-beteckning samt vara CE-märkta. IP-beteckningen visar om produkten är anpassad för utomhusbruk, IP 44 eller högre. CE-märkningen visar att tillverkaren eller importören intygar att produkten uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav.  

Undvik elprodukter vid poolkanten

Använder du elgrill eller annan elektrisk utrustning utomhus så tänk på att inte ställa dem för nära poolkanten. Inte enbart för risken att de kan falla i vattnet, utan också för risken att någon snubblar på lösa kablar och elledningar.

 

Kontakt Peter Lindberg 0550-851 53

Mer information på www.elsakerhetsverket.se

Ämnen

 • Hemelektronik

Kategorier

 • elgrill
 • ce
 • ce-märkning
 • ip-klass
 • ip-beteckning
 • jordfelsbrytare
 • elchock
 • vatten och el
 • utomhusel
 • el utomhus
 • sommar
 • swimmingpooler
 • bad
 • pool

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör

Kontakter

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11