Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Elsäkerhetsverket återkallar diodlysrör


För att spara energi byter många industrier, kommuner och andra storförbrukare sina traditionella lysrör mot lysrör uppbyggda av dioder, så kallade LED-lysrör. Tester visar att det finns LED-lysrör som äventyrar säkerheten för den som byter röret. Elsäkerhetsverket återkallar därför LED-lysrör från konsument.

 

Elsäkerhetsverket har låtit testa sex olika LED-lysrör på den svenska marknaden. Samtliga modeller kan monteras i traditionella lysrörsarmaturer. Resultatet från genomförda tester visar på så allvarliga fel att verket har beslutat att återkalla produkten från slutanvändare. Importörerna är ålagda att varningsannonsera för att nå alla slutkunder.

 

Flera fel har uppmärksammats hos LED-lysrören. Den allvarligaste bristen är att det finns stor risk att få en elchock när lysrören ska monteras och det har förekommit elolyckor vid montering. Detta eftersom den fria änden blir spänningssatt när man till exempel använder den andra ändan för att vrida rätt hållaren. Även andra brister förekommer, till exempel att vissa rör inte klarade spänningsprov och för korta isolationsavstånd.

–         De aktuella LED-lysrören har sålts främst via internet och kan finnas både hos konsument som hos storförbrukare, säger Martin Gustafsson vid Elsäkerhetsverket. Den som har köpt produkten ska ta kontakt med inköpsstället för reklamation.

Elsäkerhetsverket har inga uppgifter på hur många av de aktuella LED-lysrören som finns på marknaden, men det kan röra sig om ett tusentals.

–         I dagsläget är LED-lysrören relativt dyra i inköp och har inte gått att köpa i detaljhandeln. Detta är en av anledningarna till att de i dagsläget är mest förekommande hos kommuner, landsting och industrier.

Samma problem med lysrören som Elsäkerhetsverket uppmärksammat finns även i de övriga nordiska länderna.

 

För mer information, gå in på www.elsakerhetsverket.se, eller kontakta Martin Gustafsson, 070-257 99 84.

Ämnen


Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vår vision är trygg och störningsfri el.

Kontakter

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17
Camilla Arnäs-Nielsen

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn