Gå direkt till innehåll
Laddare ska återkallas från konsument.
Laddare ska återkallas från konsument.

Pressmeddelande -

Farlig laddare återkallas

Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget Unga i arbete i Sverige AB ska återkalla en laddare som kan ge elchock. Laddaren har varit med i en misstänkt elolycka.

Laddaren som är av okänt varumärke och har sålts via internet på sajten fyndförflera.se. Laddaren klarar inte kraven för spänningsprov då det blir ett överslag mellan den primära sidan (230 volt) och den sekundära sidan (den som sitter i datorn som laddas). Isolationsavstånd inuti som ska vara minst 4 millimeter är endast 0,2 millimeter och plastmaterialet i laddarens hölje klarar inte kraven för brand. Det fattar lätt eld och kan bidra till brandspridning. Stickproppen har också fel dimensioner.

Brister i märkning ofta ett tecken

När det gäller märkningen så saknas bland annat uppgift om tillverkare och det saknas också EU-försäkran. Att det saknas tillverkare är ett tydligt tecken på att något inte stämmer och är ofta en god indikation på att elsäkerheten är dålig eller rentav livsfarlig.

Alla sålda laddare ska återkallas!

Elsäkerhetsverket har beslutat att Unga i arbete i Sverige AB ska återkalla alla sålda laddare. Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Företaget Unga i arbete Sverige AB har varningsinformerat och plockat bort produkten från webbplatsen.

Att tänka på när du köper laddare eller andra elektriska produkter

  • Var en aktiv konsument när du handlar. Ställ frågor och handla i en affär där personalen vet vad de säljer.
  • Var extra noga när du handlar via internet och köp från svenska webbplatser. Var uppmärksam på webbplatser som ser svenska ut men inte är det.
  • Titta efter CE-märkningen och att det finns en bruksanvisning på svenska.

Här kan du läsa mer om beslutet: Laddare återkallas från konsument

För mer information kontakta:

Birgitta Andersson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 22
E-post: Birgitta.Andersson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Text: Cia Edlund
Foto: Elsäkerhetsverket

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör

Kontakter

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17
Camilla Arnäs-Nielsen

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn