Pressmeddelande -

Kolla elen när du ska köpa bostad

När du köper en ny bostad vinner du alltid på att göra en grundlig besiktning innan kontraktet skrivs under. Vanligt är att bland annat undersöka taket, grunden och eventuella fuktskador men inte bostadens elinstallationer.

Som regel bör du alltid kontrollera fastighetens, villans eller fritidshusets elinstallationer innan du gör ett köp. Normalt sett ingår inte detta i en bostadsbesiktning. Exempelvis kan ett gammalt hus ha slitna ledningar som behöver ses över, och det kan finnas ”hemarbeten” som inte är fackmässigt utförda. Om en installation har utförts felaktigt kan det i värsta fall leda till elolycksfall och bränder.

Anlita en besiktningsman

Det du kan göra är att kontrollera att installationerna är fackmässigt utförda och inte är fuskarbeten. Gör gärna en särskild elbesiktning genom att anlita en besiktningsman som går igenom installationerna och ser över att de är korrekta och rätt underhållna. Med en elbesiktning kan du undvika tänkbara tvister med säljaren.

När du anlitar en besiktningsman är det viktigt att han eller hon har rätt kunskap och erfarenhet. Du kan anlita en elinstallatör där du bor eller så kan du kontakta Elektriska installatörsorganisationen (EIO). Du kan även ta kontakt med Elektriska nämnden som har en lista över auktoriserade besiktningsmän och är en enhet vid Brandskyddsföreningen.

Vems är ansvaret?

Som ägare av en bostad är du ansvarig för dess fasta installationer. Med fasta installationer menas den utrustning eller de apparater som används permanent på en och samma plats, som exempelvis elledningar i väggar eller en spis. En apparat eller liknande som du ansluter med stickpropp är alltså inte en fast elinstallation.

Som bostadsägare är du enligt lag ansvarig för en så kallad starkströmsanläggning. Det är du som ska se till att installationerna är säkra, rätt utförda och inte kan leda till personskador eller bränder. Tänk på att obehörigt installationsarbete, förutom att det kan vara livsfarligt, dessutom är straffbart.

Om du nyligen köpt en bostad och befinner dig i en tvist om installationerna med den förra ägaren är det du som ny ägare som ansvarar för att åtgärda brister som kan vara farliga för person och egendom.

Även när du köper bostadsrätt måste du kontrollera att elinstallationerna är fria från skador och synligt slitage. Bostadsföreningen ansvarar för de allmänna utrymmena i fastigheten, medans du som lägenhetsinnehavare ansvarar för elinstallationen i lägenheten.

Begär handlingar

För att vara på den säkra sidan kan du alltid begära att få se handlingar på att exempelvis golvvärme och infällda spotlights är installerade av en fackman. I äldre hus är dessa oftast installerade i efterhand.

Vad gäller vid dolda fel?

Vid dolda fel i elinstallationer gäller samma regler som vid övriga dolda fel, det vill säga 4 kapitlet 19 § i jordabalken (1970:994). Det finns alltså inga särskilda regler för enbart elinstallationer. Mer information om detaljerna kring dolda fel hittar du på webbplatsen Omboende.se som Boverket och Konsumentverket står bakom.

 

Mer information hittar du på www.elsakerhetsverket.se

Kontakt Sandra Hjelm 0550-851 35, sandra.hjelm@elsakerhetsverket.se

 

 

Ämnen

 • Fritid

Kategorier

 • mäklare
 • husköp
 • elansvar
 • elbesiktiga
 • elbesiktning
 • fritidshus
 • bostadsrättsföreningar
 • bostadsrättsförening
 • bostadsrätt
 • bostad
 • bostadsfrågor
 • fuskbygge

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör

Kontakter

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11