Pressmeddelande -

LED-lampa återkallas från konsument

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från konsumenter, av en LED-lampa som kan ge elchock när man skruvar i och ur den. Alla som köpt den ombeds återlämna den till inköpsstället.

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att företaget WePack AB ska återkalla alla sålda lampor som beslutet syftar på.

Kravet på isolationsavstånd (mellan 230 Volt och berörbara delar) är minst 2,7 mm. Avståndet på denna LED-lampa uppmättes till till 0,0 mm. Lampans spänningsförande delar är berörbara vid normal användning och kan ge en elchock vid i- och urskruvning.

Andra allvarliga brister

Lampan saknar också väsentlig märkning och EU-försäkran vilket är allvarliga brister.

Företaget WePack AB som sålt lampan har kontaktat alla kunder som köpt den och lämnat information om hur de ska göra för att returnera eller kassera lampan samt få ersättning.

Har du köpt den här produkten?

Led-lampan är av märket Primoflux (märkt på kartong) och modellen är5060-60LED (märkt på kartong) LSB05-E27-10-01.

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den.

För mer information kontakta

Martin Gustafsson, inspektör vid Avdelningen för Produkter, Elsäkerhetsverket
martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se
Telefon 010-168 05 27

Cia Edlund, kommunikationschef vid Elsäkerhetsverket
cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Telefon 010-168 05 16

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • el
  • elektriska produkter
  • elsäkerhetsverket
  • elsäkerhet
  • elsäker
  • försäljningsförbud
  • återkallad från konsumenter
  • farlig
  • livsfarlig led-lampa

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör

Kontakter

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11