Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya generaldirektören för Elsäkerhetsverket på plats

Anders Persson utsågs av regeringen till ny generaldirektör för Elsäkerhetsverket den 23 april i år och efterträder Elisabet Falemo, som varit myndighetens GD i nio år.

Anders Persson kommer närmast från en tjänst som förvaltningsdirektör på Arbetsförmedlingen. Dessförinnan var han ekonomichef på samma myndighet. Han har också arbetat med ekonomifrågor inom Försvarsmakten och har en lång erfarenhet från ledande funktioner i statsförvaltningen.

- Det känns kul och spännande börja mitt arbete som GD i Elsäkerhetsverket och jag ser fram emot att nu sätta mig in i de centrala frågorna för myndigheten tillsammans med medarbetare och bransch. Det har varit en hel del uppmärksamhet för elsäkerhetsfrågor i medierna i sommar vilket är glädjande, säger Anders Persson.

Idag den 3 augusti börjar han sitt nya uppdrag och är på plats i Kristinehamn för att få en inblick i myndigheten arbete.

Ämnen

Kategorier


Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör. Från 1 juli 2017 börjar en ny elsäkerhetslag att gälla. Då kan alla kolla upp att det elföretag som man tänker anlita finns i ett register på Elsäkerhetsverkets webbplats. 

Presskontakt

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17
Camilla Arnäs-Nielsen

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn