Gå direkt till innehåll
Foto: Mostphotos/Elsäkerhetsverket
Foto: Mostphotos/Elsäkerhetsverket

Pressmeddelande -

Stress och slarv orsak bakom många elolyckor

Elsäkerhetsverkets årliga elolycksfallsrapport visar att en stor andel av elolyckor som sker beror på brister i rutiner och efterlevandet av dem. Många allvarliga elolyckor sker som hade kunnat undvikas.

Utöver den statistik som Elsäkerhetsverkets rapporterar varje år innehåller Elolycksfallsrapporten 2017 en jämförelse mellan en undersökning som gjordes 2005 om elektrikers elolyckor och en motsvarande undersökning som gjorts 2017. Undersökningarna genomfördes bland 400 fackligt anslutna elektriker.

Några bakomliggande orsaker
Både de inrapporterade elolyckorna och undersökningen visar att minst 74 procent av elolyckorna hos de som arbetar med el beror på arbetsfel, så som brister i rutiner eller efterlevandet av dem. Den vanligaste orsaken till att man inte följer rutiner är slarv, 63 procent, näst vanligast är stress, 21 procent, men även tidspress och missförstånd uppges som orsak. Brister i rutiner kan vara att man inte gjort kontroll av spänningslöshet, ej frånkopplat, gjort felaktig frånkoppling eller inte vidtagit nödvändiga skyddsåtgärder. Vanligt är också att man inte gjort riskanalys och att man inte gjort rutinen ”bryt och lås”.

- Det är oerhört viktigt att fortsätta arbeta med säkerhetskultur och beteenden. Här har arbetsgivarna fortsatt en utmaning i att förbättra sitt elsäkerhetsledarskap och arbetstagarna ett ansvar att följa arbetsgivarnas rutiner, säger Jennie Andersson.

Positiva trender
Undersökningarna visar några positiva trender. Elolycksfallen bland unga som arbetar med el, 18-29 år, har nästan halverats de senaste 12 åren. Dock är det fortfarande unga som är den kategori som skadar sig oftast.
Alltfler är benägna att anmäla en elolycka än tidigare. Av de som drabbats av elolycka anmälde 71 procent det till sin arbetsgivare 2017 jämfört med endast 16 procent 2005.

- Ökad kunskap om elolycksfall och dess konsekvenser kan vara några av orsakerna till att de som arbetar med el blivit bättre på att anmäla olyckor och allvarliga tillbud, säger Jennie Andersson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket, som lett arbetet med rapporten.

Några fakta från elolyckor under 2017

  • Vanligaste typen av elolycka är strömgenomgång - 93 procent av det totala antalet anmälda elolyckor.
  • Antalet elolyckor bland elektriker har senaste 12 åren minskat från 19 procent till 13 procent årligen.
  • Unga personer som arbetar med el drabbas oftare än äldre av elolyckor.
  • Totala antalet anmälda elolyckor har ökat med 20 procent sedan 2016.
  • Vanligaste orsaken till elolyckor bland yrkespersoner är felbeteende vid arbete – 74 procent.
  • De flesta av elolyckor bland yrkespersoner har rapporterats in inom verksamheterna Industrier och Elnät.
  • Två personer omkom på grund av el 2017.
  • Senaste 18 åren har 63 procent av dödsolyckorna skett på fritiden.

Länk till rapporten Elolyckor 2017 (pdf)

Länk till undersökningen Kartläggning av elolyckor 2017

För mer information kontaktaJennie Andersson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 93, 070-355 05 93
E-post: jennie.andersson@elsakerhetsverket.se

Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 43, 070-234 64 10
E-post: lars.jansson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, kommunikationschef vid Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 16, 072-522 13 57
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Ämnen

Taggar


Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör. Från 1 juli 2017 börjar en ny elsäkerhetslag att gälla. Då kan alla kolla upp att det elföretag som man tänker anlita finns i ett register på Elsäkerhetsverkets webbplats. 

Presskontakt

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör 010-168 05 17
Anna Josephsen

Anna Josephsen

Presskontakt Kommunikatör 010-168 05 89