Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tillförlitligheten hos jordfelsbrytare

 

Tisdagen den 25 maj träffade Elsäkerhetsverket tillverkare, installatörer och importörer av jordfelsbrytare för att diskutera tillförlitligheten hos dessa.

 

Mötet var lyckat, ett trettiotal aktörer fanns på plats. Diskussionerna handlade om tillförlitligheten hos jordfelsbrytare som används för personskydd, behovet av information till allmänheten samt nödvändigheten att ta fram jordfelsbrytare som inte behöver testas.

-       Många oberoende undersökningar visar att det är så mycket som två till fyra procent av installerade jordfelsbrytare som inte fungerar som de ska, säger Horst Blüchert, teknisk direktör vid Elsäkerhetsverket. Det är en alldeles för hög siffra när det gäller en säkerhetsprodukt.

 

Generaldirektör Magnus Olofsson framförde verkets syn på frågorna där bedömningen är att branschen regelbundet måste informera allmänheten samt medverka till högre tillförlitlighet utan testknapp. Elsäkerhetsverket å sin sida kommer att följa upp utvecklingen genom riktad tillsyn de kommande åren.

 

Under diskussionerna ansåg tillverkarna att de produkter som släpps ut på marknaden är tillförlitliga och att de, om de installeras och används enligt anvisningar, håller de måttet.  När det gäller förbättringar av produkten råder det delade meningar där inte alla höll med Elsäkerhetsverket. Alla är ändå överens om att den framtida förbättring av jordfelsbrytare, både vad gäller utveckling och handhavande måste ske inom ramen för standardisering.

 

Vidare var alla överens om att det finns ett behov av att informera allmänheten om behovet av att använda testknappen. Tillverkarna kommer att ta upp den frågan inom Elmateriel Leverantörernas förening och återkopplar till verket under hösten.

För mer information, kontakta Horst Blüchert på telefon 073-392 57 70.

Ämnen

Kontakter

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17
Camilla Arnäs-Nielsen

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn