Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Yngre elektriker drabbas oftare av elolyckor

Elsäkerhetsverkets statistik för anmälda elolyckor redovisas i en färsk rapport om Elolyckor 2018. De flesta elolyckorna under arbete sker inom elnät/elförsörjning och unga elektriker drabbas oftare av elolyckor.

Elolycksfallsstatistiken som Elsäkerhetsverket presenterar varje år visar att den långsiktiga trenden är stabilt nedåtgående gällande elrelaterade dödsolyckor. Under senaste decenniet har det inträffat mindre än hälften så många dödsolyckor som under föregående tio år.

- Antalet dödsolyckor och svårt skadade av el minskar och vi ser att vårt förebyggande arbete tillsammans med branschen ger resultat. Det är steg i positiv riktning, säger Lars Jansson, elinspektör på Avdelningen för anläggningar vid Elsäkerhetsverket.

Slarv med rutiner
Under 2018 anmäldes 456 elolyckor och 335 tillbud till myndigheten och strömgenomgång är fortsatt den vanligaste typen av elolycka. 114 utredningar av elolyckor och tillbud har genomförts i syfte att få kunskap om orsakerna till att personer skadas av el. En dödsolycka under arbete skedde 2018.

- Fortfarande beror många elolyckor i arbetslivet på att rutiner inte efterlevs i tillräcklig utsträckning. Arbetsgivare och innehavare av elanläggningar har fortsatt ett viktigt arbete med att förbättra ledarskapet i elsäkerhetsarbetet och arbetstagarna ett ansvar att följa rutinerna, betonar Lars Jansson.

  • Fortfarande är det unga elektriker, 21-30 år, som oftare drabbas av elolyckor än äldre.
  • Antalet anmälningar inom arbetsrelaterade elolyckor minskade något 2018.
  • Många elolyckor beror på att rutiner brister eller att man inte följer rutiner.
  • 73 procent av elolyckorna beror på felbeteende vid arbete. Främst är orsaken att spänningen är felaktigt frånkopplad eller inte alls.
  • Flest elolyckor bland yrkespersoner sker inom elnät och elförsörjning. Det är också inom det verksamhetsområdet som de flesta dödsfallen skett.

Årets rapport innehåller också en undersökning som är gjord av Centrum för personsäkerhet vid Karlstads universitet. Den baseras på statistik som sammanställts ur befolkningsövergripande register där personskador återfinns: Dödsorsaksregistret (DOR), patientregistret (PAR) och Injury Database (IDB). I det underlaget framgår att elolyckorna i samband med förvärvsarbete har ökat under se senaste fem åren.

Hela rapporten Elolyckor 2018 finns att läsa här.

För mer information kontakta:

Lars Jansson, elinspektör på Avdelningen för anläggningar, Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 43
E-post: lars.jansson@elsakerhetsverket.se

Per Höjevik, chef för Analysavdelningen, Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 31
E-post: per.hojevik@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, kommunikationschef, Elsäkerhetsverket
Telefon: 0101-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Relaterade länkar

Ämnen


Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör. Från 1 juli 2017 börjar en ny elsäkerhetslag att gälla. Då kan alla kolla upp att det elföretag som man tänker anlita finns i ett register på Elsäkerhetsverkets webbplats. 

Presskontakt

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör 010-168 05 17
Anna Josephsen

Anna Josephsen

Presskontakt Kommunikatör 010-168 05 89