Pressmeddelande -

Elprisrallyt gör aktiva elkunder till vinnare

Senaste periodens extrema kyla i kombination med utdragna kärnkraftsrevisioner har fått elpriset att skena iväg med nästan 50 procent på mindre än en månad. Statistik över de elbyten som gjordes på elskling.se under perioden augusti till november i år visar att 86 procent valde att binda sitt elpris. Dessa konsumenter kan nu med facit i hand ses som vinnare då de bundit sitt elpris på lägre nivåer än dagens.

Inför föregående vinter valde drygt hälften av konsumenterna ett bundet elpris då risken för ett högt elpris inte ansågs vara högre än under ett normalt år. Inför denna vinter ökade andelen som valde att binda sitt elpris med 52 procent vilket tyder på att betydligt fler varit oroliga för ett högre elpris.

– Om en konsument med ett rörligt elpris tyckte att föregående vinters elkostnader blev för kännbara för den egna ekonomin kan det vara en signal på att ett fastprisavtal lämpar sig bättre för det specifika hushållet, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

För ett villahushåll med en årlig förbrukning på 20 000 kWh blev medelpriset under perioden augusti-november vid tecknande av ett 12 månaders fastprisavtal cirka 100 öre/kWh*. Priset för motsvarande avtal idag är cirka åtta öre högre vilket motsvarar en ökad elkostnad om 1 600 kronor per år.

Marknadens förväntningar om medelspotpriset för perioden januari till mars 2011 ligger på 77,3 öre/kWh. Om marknaden får rätt kommer kunder med ett rörligt elpris att få en elkostnad som överstiger föregående vinters nivåer (72,6 öre/kWh) med sex procent.

Vilken avtalsform, mellan fast eller rörligt elpris, som är bäst varierar över tiden. Däremot finns det en grupp konsumenter som alltid tillhör förlorarna och det är tillsvidarekunderna som aldrig gjort ett val av elavtal. Ett villahushåll med tillsvidareavtal och en årlig förbrukning på 20 000 kWh betalar idag
128 öre/kWh**. Genom att exempelvis teckna ett 12 månaders fastprisavtal, trots den senaste periodens elprisuppgång, skulle hushållet sänka sin elkostnad med 4 000 kronor per år.

– De som betalar det högsta elpriset är de kunder som aldrig brytt sig om att göra ett aktivt val av elavtal, säger Faraz Azima.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se

* Inklusive alla skatter och eventuella fasta avgifter

** Medelpriset för samtliga tillsvidareavtal i landet

Ämnen

 • Energifrågor

Kategorier

 • el
 • elbörsen
 • elföretag
 • elhandel
 • elmarknaden
 • elpriser
 • elstatistik
 • elval
 • kyla
 • tillsvidarepris
 • vinter
 • fastpris
 • bundet elpris

Om elskling.se – Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 100 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick revisionsbolaget Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag och blev 2010 års segrare i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Kontakter

Faraz Azima

Presskontakt Grundare och vd 070-77 11 256