Pressmeddelande -

Rekordstort intresse för treårsavtal

Färsk statistik från SCB visar att 32 095 (29 102) hushåll bytte elleverantör i maj. Det är tio procent fler än motsvarande månad föregående år. Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 64 procent fast elpris. Bland fastprisavtalen var intresset för treårsavtal rekordstort och stod för 43 procent.

Trenden där allt fler hushåll väljer att binda sitt elpris under en längre period fortsätter. Under de senaste 12 månaderna är andelen hushåll som valt ett fastprisavtal med tre års bindningstid på elskling.se 24 procent. Motsvarande andel under maj var 43 procent vilket nästan är en fördubbling mot snittet.

– En trolig anledning till att allt fler hushåll valt att binda sitt elpris under en längre tidsperiod är att de vill slippa påverkas av varierande elpriser en tid framöver, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Vid valet av elavtal är det många hushåll som tenderar att lägga stor vikt på elpriset. Därmed missar de många gånger de olikheter som finns i elavtalens egenskaper och villkor. Ett av elskling.ses mål är att förtydliga dessa skillnader och att uppmana konsumenterna till att utgå från sina egna preferenser snarare än att ta det första bästa elavtal som erbjuds endast baserat på elpriset.

– Jämför vi vår bytesstatistik från maj med april så är prisskillnaden mellan ett och treårsavtalet densamma. Att det trots detta är en stor skillnad i hur hushållen valt elavtal under dessa två perioder indikerar att andra parametrar än endast pris spelar in i konsumentens val, säger Faraz Azima.

För ett villahushåll med en årlig förbrukning på 20 000 kWh kostade ett 36 månaders fastprisavtal cirka 106 öre/kWh under maj.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se

Ämnen

 • Energifrågor

Kategorier

 • elföretag
 • elhandel
 • elmarknaden
 • elstatistik
 • elval
 • rörligt elavtal
 • bundet elpris
 • fast elpris
 • elskling
 • el

Om elskling.se – Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 150 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick under 2010 Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag, i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Kontakter

Faraz Azima

Presskontakt Grundare och vd 070-77 11 256