Pressmeddelande -

Eltel Networks installerar radiolänk åt Räddningstjänsten

Eltel Networks Infranet AB har tecknat ett avtal med Räddningstjänsten i Karlstadsregionen som skall förbättra datakommunikationen mellan brandstationerna. Detta genomförs med ett nytt radiolänksystem genom att nätverksutrustningar ansluts till länkarna.

Uppdraget innehåller bland annat att installera en 78 meter hög mast i Lindåsen, utanför Forshaga samt ett torn vid brandstationerna i Kil och Hammarö. Resultatet kommer även att ge bättre kommunikationsmöjlighet till Länsstyrelsen i Värmland och Karlstad kommuns ledningsplats. I entreprenaden ingår även en del arbete kring att förbättra kabel-tv och nätverkskablar på flera platser.

Projektet startade i mitten av november och skall vara klart under april 2009.

- Vi har behov av att förbättra kommunikationen mellan våra enheter och förstärka infrastrukturen och på så sätt stärka vår uthållighet och effektivitet framför allt vid ledning av större insatser. Eltel Networks är en leverantör som har lång erfarenhet av detta och kan utföra hela arbetet själva, säger Hans Berged, Räddningstjänsten i Karlstad.

- Det är intressant att få ett uppdrag som ligger i linje med vår strategi genom att arbeta med infrastrukturen i Sverige och med det vi kallar Infranet, säger Jan-Olof Petersson, Divisionschef Väst, Eltel Networks.

För mer information kontakta:

Carin Andersson, Kommunikationsansvarig, 08-585 372 24, carin.andersson@eltelnetworks.com

Om Eltel Networks Infranet AB
Eltel Networks Infranet AB är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga el- och telenät. Med sina närmare 9 800 medarbetare verkar Eltel Networks för att göra norra Europa starkare, tryggare och säkrare genom att tillhandahålla effektiva och innovativa lösningar. Eltel Networks är en stor internationell aktör med stark lokal närvaro. I Sverige har vi cirka 2 500 anställda fördelade över hela landet.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • bredbandsnät
  • eltel
  • infranet
  • stadsnät
  • radiolänk


Om Eltel Networks Infranet AB

Eltel är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga el- och telenät. Eltel har 8 060 anställda och omsätter ca MEUR 1 011. I Sverige har vi cirka 1 795 anställda fördelade över hela landet. Eltel Networks i Sverige är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 och 14001:2004.