Pressmeddelande -

Eltel Networks säkrar Stokabs bredbandsnät

Eltel Networks Infranet AB har tecknat ett avtal med Stokab gällande felavhjälpning av fibernät i Storstockholm. Eltel Networks ska ansvara för beredskapsdriften.

Med start i november och tre år framåt kommer Eltel Networks ansvara för beredskap och felavhjälpning av Stokabs nät. Eltel Networks arbetar sedan tidigare tillsammans med Stokab i projekt Allmännyttan.

- Stokabs fibernät når idag nästan alla kvarter i innerstaden och även stora delar av övriga Stockholmsregionen. Med en samarbetspartner som Eltel Networks kan vi fokusera på utveckling av nätet, och att Stokabs kunder fortsatt får ett gott omhändertagande, säger Jörgen Kleist, VD Stokab.

- Förtroendet att bli Stokabs driftpartner är av stor betydelse för oss och vi är stolta att samarbeta med den största nätägaren i Stockholm. Samhällets och slutkundernas behov av ökad tillgänglighet inom infrastruktur förstärker efterfrågan av Eltel Networks erbjudanden inom Infranetbranschen, säger Axel Hjärne, VD Eltel Networks.

För mer information kontakta:
Carin Andersson, Kommunikationsansvarig, 08-585 372 24, carin.andersson@eltelnetworks.com

Stefan Fischer, Marknads- och kommunikationsansvarig, 08-508 302 52, stefan.fischer@stokab.se

Om Eltel Networks Infranet AB
Eltel Networks Infranet AB är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga el- och telenät. Med sina närmare 9 800 medarbetare verkar Eltel Networks för att göra norra Europa starkare, tryggare och säkrare genom att tillhandahålla effektiva och innovativa lösningar. Eltel Networks är en stor internationell aktör med stark lokal närvaro. I Sverige har vi cirka 2 500 anställda fördelade över hela landet.

Om Stokab AB
Stokab ägs av Stockholms Stad med syfte att stimulera en positiv utveckling för Stockholm och Stockholmsregionen genom att tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt fibernät för tele- och datakommunikation. Stokab erbjuder fiberlösningar på lika villkor till alla såväl operatörer, företag som offentlig verksamhet i behov av kommunikation.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • infranet
  • eltel
  • bredbandsnät
  • stadsnät


Om Eltel Networks Infranet AB

Eltel är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga el- och telenät. Eltel har 8 060 anställda och omsätter ca MEUR 1 011. I Sverige har vi cirka 1 795 anställda fördelade över hela landet. Eltel Networks i Sverige är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 och 14001:2004.