Pressmeddelande -

beQuoted nyheter: Ökad omsättning men lägre lönsamhet i Elverket

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-37/bbb-2008-37.htm#Elverket


beQuoted nyhetsbrev

4 november 2008


Ökad omsättning men lägre lönsamhet i Elverket
- Avstannad kundtillväxt under tredje kvartalet

Elverket har under det tredje kvartalet inte haft någon större nytta av de finansiella kontrakten. Priset för den finansiella säkringen har varit högre än differensen mellan SYS- och STO-priset. Lönsamheten fick sig därför en törn, trots ökad omsättning.

Differensen består i ytterligare några månader

Utvecklingen för de första nio månaderna har inte varit särskilt lyckad lönsamhetsmässigt för Elverket. Resultatet blev avsevärt sämre trots att omsättningen ökade med 27 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Återigen är det den stora differensen mellan SYS- och STO-priset som spökar. Den historiskt höga differensen har stått sig in i det tredje kvartalet.

En av anledningarna är trasiga kablar mellan Sverige och Norge, vilket minskat överföringskapaciteten. Vd Jonas Borgardt hoppas att problemet med de trasiga kablarna kommer lösas inom det närmaste halvåret.

Siffrorna för årets första nio månader blev följande:

  • Omsättning: 238,2 Mkr (187,7)
  • Resultat efter skatt: 5,6 Mkr (17,1)
  • Vinst per aktie: 0,62 SEK (1,9)

Siffrorna för tredje kvartalet isolerat:

  • Omsättning: 68,7 Mkr (42,4)
  • Resultat efter skatt: 1,9 Mkr (3,8)
  • Vinst per aktie: 0,22 SEK (0,42)

Omsättningsökningen består till en tredjedel av fler nya kunder och volymer. Resterande delen är hänförlig till högre prisnivåer.

Avstannad kundtillväxt
Kundstocken ökade marginellt under året och ligger på ungefär motsvarande nivå som samma tidpunkt förra året. Bolaget uppger att kundtillväxten stannat av under tredje kvartalet i år.

Nätverksamheten växte med 11 anslutningar under tredje kvartalet och det totala antalet uppgår nu till 13.211. Bredbandsverksamheten har utvecklats väl och visar ökad lönsamhet som en följd av anslutningsavgifter.

Högt pris för finansiell säkring

Som vi nämnde i den föregående artikeln om Elverket (se beQuoted nyhetsbrev nr 35) innebär inte högre prisnivåer och en ökad omsättning per automatik att lönsamheten följer samma väg.

Ett sätt för bolaget att hantera de volatila elpriserna och ligga rätt i sin prissättning är de finansiella kontrakten.

Volatila inköpspriser och pressade försäljningsmarginaler är huvudorsakerna till den försämrade lönsamheten. Elverket har således inte haft någon större lycka i sin positionering när det gäller prissäkring.

Anledningen är att priserna för en finansiell säkring för prisområdesdifferensen mellan SYS- och STO-priset har varit högre än själva differensen. Som en följd av detta har de finansiella kontrakten inte lönat sig för bolaget.

Elverket har därför belastats med kostnader som påverkat resultatet med 7,5 miljoner kronor. Rörelseresultat för verksamhetsområdet Elhandel blev -5 miljoner kronor.

Sänkta elpriser kan innebära ökad kundtillväxt

Elpriserna är på väg ned. De rörliga elpriserna har backat med 10 procent och terminsmarknaden har följt efter. Elpriserna isolerat behöver inte betyda att Elverkets lönsamhet påverkas i någon större utsträckning. Här kommer åter de finansiella kontrakten spela en avgörande roll.

Den avtagande kundtillväxten inom elhandeln är en effekt av de höga elpriserna. Många kunder väljer då rörliga avtal i hopp om att priserna ska falla. När nu priserna är på väg ned hoppas Jonas Borgardt att fler byter elleverantör:

- Vi är snabba att sänka priserna när de faller. Det är bara 15 procent av svenskarna som byter elleverantör. Här finns en stor potential att få igång soffliggarna.

Avmattning i byggkonjunkturen kan påverka nätverksamheten
beQuoted är för tillfället mer intresserade av hur en avmattning i byggkonjunkturen kommer påverka nätverksamheten. Den har enligt Jonas Borgardt varit en kassako för Elverket:

-
Byggbolagen kommer att fullfölja sina pågående projekt, men på längre sikt är de mer försiktiga.

Nätverksamheten är en stor anledning till att Elverket visade vinst för de första nio månaderna. Rörelseresultatet uppgick till drygt 7 miljoner kronor. Det är dock 2 miljoner kronor lägre än för motsvarande period förra året.

Förvärv kan få igång tillväxten
Ett sätt för bolaget att parera en sviktande kundtillväxt i konjunkturnedgångens spår är förvärv, både inom Elhandel och Elnät. Dessutom har Jonas Borgardt uppgett att det inte är otänkbart för Elverket att bli elproducent.

Förutsättningar finns. Elverket visar upp en god finansiell stabilitet där soliditeten uppgår till drygt 60 procent. Utrymme för lån finns. Om vi går på den generella tumregeln att soliditeten ska uppgå till 25 procent (vilket utgör en riktlinje för bankernas utlåningsvilja), kan Elverket frigöra kapital på drygt 300 miljoner kronor.

Trots sämre resultat för årets första nio månader och en finanskris som dragit med sig hela börsen har Elverkets aktie parkerat sig på höga nivåer. Om vinst per aktie kan komma upp till 1 krona per aktie för helåret ger det ett p/e-tal på 46. För fjärde kvartalet förra året blev vinsten nära 0,4 kronor.

Den närmaste tiden kommer emellertid Elverkets prispressarkoncept vara avgörande för hur kundtillväxten inom elhandeln utvecklas. De finansiella kontrakten i kombination med kassakon elnät kommer att avgöra lönsamheten.

 

ADI KRILIC
adi.krilic@beQuoted.com


Ämnen

  • Industri, tillverkning

Regioner

  • Vallentuna