Pressmeddelande -

Elverket Vallentuna: Svenska elkunder slänger 3,6 miljarder i sjön


(Aktietorget: ELV)
- Hushåll med tillsvidarepris betalar 4 000 kr extra om året - helt i onödan

Hela 43 procent av de svenska hushållen har inte aktivt brytt sig om att teckna ett elavtal hos sin elleverantör och sitter istället med dyra tillsvidarepriser. Rikssnittet på tillsvidarepriset för en elvärmd villa ligger i dagsläget på 133,2 öre per kilowattimme - att jämföra med snittpriset på ett 1-årigt fast avtal som ligger på 113,0 öre per kilowattimme*. Detta innebär att kunder med tillsvidarepris betalar cirka 20 öre mer per kilowattimme för sin el, vilket i slutändan blir en extra kostnad på totalt 4 000 kr per år för en genomsnittsfamilj i villa. Sammanlagt betalar tillsvidarepriskunderna i Sverige 3,6 miljarder kronor i onödan varje år.

I dessa lågkonjunkturstider finns all anledning för de svenska elkonsumenterna att se över sina elkostnader. Och då är det viktigt att veta att alla som inte aktivt väljer ett avtal hos sin elleverantör får ett så kallat tillsvidarepris. Ett tillsvidarepris är nästan alltid dyrare än ett avtal, oavsett om kunden väljer ett rörligt avtal eller ett fast avtal. Trots detta har knappt hälften av Sveriges elkonsumenter, 43 procent**, inte aktivt valt ett avtal hos sin elleverantör och slösar därmed bort cirka 20 öre extra per kilowattimme jämfört med snittpriset på ett 1-årigt fast avtal i Sverige 2008. För en genomsnittsfamilj i villa som förbrukar cirka 20 000 kilowattimmar per år innebär således tillsvidarepriset en extra kostnad på 4 000 kronor om året, jämfört med ett 1-årigt fast avtal. Pengar som högst sannolikt skulle kunna användas på bättre sätt.

Elverkets tillsvidarepriskunder får två gånger om året ett påminnelsebrev där de informeras om att det är betydligt förmånligare att teckna ett avtal än att hålla kvar vid tillsvidarepriset. Trots detta har Elverket, liksom de flesta elbolag i branschen, fortfarande kunder som sitter på tillsvidarepriser.

- Det är oerhört frustrerande att se människor slösa bort stora summor pengar, oavsett om det beror på ett medvetet val eller okunskap. Det är nu viktigt att alla elkonsumenter som i dagsläget sitter på ett tillsvidarepris tar sig tid att välja elavtal, oavsett vilken elleverantör de har. Det finns ingen anledning för nästan hälften av Sveriges hushåll att bara slänga bort flera tusenlappar om året, varken i goda tider eller i finanskristider, säger Susanna Hammarberg, elhandelschef på Elverket.

De 43 procent av Sveriges hushåll som inte tecknat något elavtal gör tillsammans av med 18 terawattimmar per år, enligt Svensk Energi.

Skillnad mellan tillsvidare och rörligt
Många elkonsumenter förväxlar begreppet tillsvidarepris med avtalsformen rörligt pris. Det finns dock en stor skillnad mellan dessa två betalningsformer. Rörligt pris innebär att elpriset hela tiden följer utvecklingen på Nord Pool, den Nordiska elbörsen. Ett tillsvidarepris är visserligen en form av rörligt elpris, men är betydligt trögrörligare än ett avtal om rörligt pris. Tillsvidarepriset ändras normalt bara två till tre gånger per år.


Källor:
* Energimarknadsinspektionens prisjämförelsesajt Elpriskollen: www.ei.se/elpriskollen
** Svensk Energi: www.svenskenergi.se


För ytterligare information vänligen kontakta:
Susanna Hammarberg, elhandelschef Elverket Vallentuna
Telefon: 08-514 514 55
Mobil: 0709-17 92 42
E-post: susanna.hammarberg@elverket.se


Kort om Elverket
Elverket Vallentuna AB grundades 1919 och är Sveriges enda nationellt noterade elbolag och återfinns på Aktietorget sedan 2002. Bolaget har i dagsläget drygt 43 000 kunder och säljer el på den fria marknaden till konkurrenskraftiga priser. Elverket är ett av landets snabbast växande elbolag och blev 2006/2007 utsett till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri. Företaget är även en lokal nätägare som ser till att alla hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna har en trygg elförsörjning. Hela 90 procent av nätkunderna i Vallentuna har också valt att köpa el av Elverket. Företaget har 34 medarbetare och omsatte 279 mkr år 2007. För ytterligare information, besök: www.elverket.se

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Regioner

  • Vallentuna