Pressmeddelande -

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

VDs anförande
I sitt stämmotal redogjorde Lars Westergren bland annat för det rådande marknadsläget och utvecklingen framöver.


Utdelning
Årsstämman beslutade att den ansamlade förlusten skall balanseras i ny räkning.

Styrelse
Ordinarie styrelseledamöterna Martin Gemvik, Staffan Torstensson och Lars Westergren omvaldes.


Bemyndignade
Vid årsstämman som avhölls i Stockholm den 30 maj beslöt stämman att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 30 000 000 aktier, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.


Adresser och bolagsuppgifter
Emitor Holding AB (publ) Tel: 08-775 00 01
Sjöviksbacken 14 Fax: 08-775 00 06
117 43 Stockholm:
Org nr:556643-6613
www.emitor.se


Certified advisor
Mangold Fondkommision är Certified Advisor för Emitor Holding AB First North enligt Stockholmsbörsens regler.


Ytterligare information
För ytterligare information kontakta:

Lars Westergren, Verkställande direktör
Telefon: 08-775 00 01
E-mail: lars@emitor.se

 

 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT