Pressmeddelande -

PRESSMEDDELANDE; En Dag i Taget öppnar mottagning i Malmö den 20 maj

PRESSMEDDELANDE

En Dag i Taget öppnar mottagning i Malmö den 20 maj

Nu är vi så populära att vi växer så det knakar. En Dag i Taget, EDiT, är företaget som hjälper privatpersoner samt arbetsgivare och deras anställda som har problem med alkohol- och drogmissbruk. Vi har fått flera behandlingsförfrågningar och öppnar därför en mottagning i Malmö på torsdagskvällarna mellan klockan 17-20.

Vi smygstartar redan torsdagen den 20 maj. Efter sommaren återkommer vi med öppet hus. Hittills har vi framgångsrikt bedrivit vår verksamhet i Lund och Kristianstad men startar alltså nu ytterligare en öppenbehandling inom alkohol- och drogmissbruk, denna gång mitt i Malmö.

 

I vår senaste kvalitetsmätning konstateras att hela 87 % av patienterna genomförde hela behandlingsprogrammet om 40 veckor. Patienterna bor hemma och arbetar som vanligt under behandlingstiden. Vi har en närvaro på knappt 90 % vilket är ett fantastiskt bra resultat. Hur vi arbetar finns beskrivet på vår hemsida www.endagitaget.se

 

Från och med den 20 maj 2010 finns vår filial i Malmö på BeteendeMedicinskt Center, Kalendegatan 20, Malmö. Vårt telefonnummer är 046-14 40 45.

För ytterligare information:

Bengt Artur Cederholm, VD ”En dag i taget”, tel: 046-14 40 45

www.endagitaget.se

 

Ämnen

 • Friskvård

Kategorier

 • alkohol
 • alkoholism
 • alkoholkonsumtion
 • alkoholproblem
 • droger
 • drogförebyggande
 • drogmissbruk
 • drogproblem
 • företagshälsa
 • motiverande samtal
 • psykisk ohälsa
 • spelproblem
 • beroende
 • missbruksvård
 • missbruk av alkohol

En Dag i Taget, EDiT, är ett kunskapsföretag inom alkohol- och drogproblem. Vi har program inom behandling, uppföljning, anhörigprogram och arbetsplatsutbildningar. Vi håller även föreläsningar samt hjälper till att skriva policy och handlingsplaner.