Gå direkt till innehåll
Martin Börsvik och Andreas Hultgren på DI Datacenter
Martin Börsvik och Andreas Hultgren på DI Datacenter

Blogginlägg -

ENACO's säkerhetsspecialister håller uppskattat föredrag på DI Datacenter

ENACO höll ett uppskattat föredrag om fysisk säkerhet kring datacenter på konferensen DI Datacenter på Grand hotell på tisdagen. Ett verksamhetsområde inom ENACO som snabbt blir allt mer aktuellt.

Andreas Hultgren inledde med att berätta om ENACO's verksamhetsområden och trender på datacentermarknaden. Han fortsatte med grundläggande strategier kring fysisk säkerhet runt datacenter, hur man bör tänka kring val av plats för datacenter, accesskontroll, regelbundna tester och personalsäkerhet.

Därefter tog Martin Börsvik vid och pratade om tre kategorier av säkerhetsrisker: fysiska attacker, mjukvaruattacker och insiders. Han berättade om de vanligaste motiven bakom insiderattacker, de mål de oftast har och ett par vanliga tillvägagångssätt. Han övergick därefter till att berätta hur man kan hantera och reducera dessa risker genom löpande utvärdering och god planering.

Under frågestunden kom en fråga från publiken om hur man hanterar fackliga, juridiska och integritetsaspekter av bakgrundskontroller av personal. En mycket relevant fråga ansåg Martin Börsvik och exemplifierade med ett par olika sätt att betrakta och hantera dessa frågor. 

"Företagets övergripande säkerhet kan vara viktigare än den personliga integriteten och frågan bör hanteras utifrån det perspektivet", slog Martin Börsvik fast.

Ämnen

Presskontakt

Mikael Berggren

Mikael Berggren

Presskontakt VD/Koncernchef 0733-173819

Experter på avbrottsfri drift

ENACO Sverige AB tryggar kraftförsörjning, klimat och nätverk i verksamhetskritiska anläggningar. Företaget designar, bygger, underhåller och övervakar tekniska lösningar i fastigheter och datacenter och garanterar högsta säkerhet och tillgänglighet genom avbrottsfri drift.

ENACO Sverige AB
Skalholtsgatan 9
16440 KISTA
Sverige