Pressmeddelande -

Enargo Konsult tar ytterligare ett steg

På Enargo Konsult finns en långsiktig strävan att kunna erbjuda marknaden de bästa möjliga alternativen för att bygga upp en stabil infrastruktur. Idag finns det många företag där detta har fått släpa efter av ekonomiska skäl, eller för att man helt enkelt inte har insett behovet och den långsiktiga kostnadsbesparingen.

Som ett led i detta kommer nu Enargo att erbjuda installation och utbildning kring Nagios som är en Network Monitoring Application som gör det möjligt att från en dator i ett företags nätverk ha full kontroll över hälsotillståndet hos alla datorer. Dessutom kan man även kontrollera routrar, skrivare, switchar och allt möjligt.

Detta ser Enargo som ett mycket viktigt steg i att kunna erbjuda marknaden en heltäckande lösning för infrastruktur. Förhandlingar pågår också med andra leverantörer för att kunna skräddarsy det för alla kunder bästa paketet. Ambitionen på Enargo är att i samarbete med kunden noga se igenom vilka komponenter som verkligen behövs och därefter se till att de kommer in i verksamheten på ett naturligt sätt. Givetvis strävar Enargo också efter att de lösningar de erbjuder ska finnas inom öppen källkod, där kunden har full tillgång till allting.

Förutom detta gör det också företagen mer skyddade och bättre förberedda på alla upptänkliga händelser som kan utgöra en risk för verksamheten.

Nagios Enterprise Network Monitoring är en väl förankrad helt öppen produkt på marknaden som nu är uppe i version 3.0 och väl beprövad hos många företag.

Vi skapar inte vägen, vi hjälper företag att hitta den och att färdas i rätt riktning, som Magnus Ewert, Tekniskt ansvarig på Enargo Konsult uttrycker det.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • ubuntu
  • linux
  • fri källkod
  • infrastruktur
  • säkerhet
  • systemdrift
  • network management
  • datadrift

Regioner

  • Skåne