Gå direkt till innehåll
Johan Skördare, VD på EnergiEngagemang ser fram emot ett spännande 2018
Johan Skördare, VD på EnergiEngagemang ser fram emot ett spännande 2018

Nyhet -

2017 – Året när solenergi blev något att räkna med

Nu går vi återigen mot ljusare tider, men första ska vi njuta av julhelgen och vi hoppas att ni får en välförtjänt ledighet med vänner och familj.

Hos oss på EnergiEngagemang har 2017 varit ett fantastiskt år. Under året har vi monterat drygt 12 000 solpaneler och som organisation har vi växt och fått nya kollegor. Uppdragen har också blivit fler, både från nya och befintliga kunder.

Vi ser nu fram mot ett nytt spännande år där vi fortsätter att göra Sverige mer förnybart och självförsörjande med egen solelproduktion.

En vaknare och mognare marknad
2017 får nog också skrivas in i historieböckerna som det år då sol-el-Sverige vaknade till ordentligt samtidigt som branschen på många håll mognade.
Många aktörer som tidigare inte varit aktiva inom sol-el, har börjat engagera sig på ett positivt sätt. Försäkringsbolag och Räddningstjänsten har med sina kompetenser engagerat sig för att säkerställa så att solcellsanläggningar byggs och drivs på bästa sett.

Branschorganisationen Svensk solenergi har växt med 50% och har i dagsläget ca 150 medlemmar. De har också varit drivande för att skapa långsiktigt hållbara och branschgemensamma tolkningar av regelverk. EnergiEngagemang har här tillsammans med andra aktörer jobbat aktivt för att få detta arbete på plats.

Nya standarder
Elsäkerhetsverket har släppt nya utgåvor av standarderna för elinstallationer, där solenergi fått en tydligare plats. Nytt för i år är också att den nya ellagen trädde i kraft 1 juli med krav om egenkontrollprogram och registreringsplikt för solelinstallatörer hos Elsäkerhetsverket.

Energiföretagen i Sverige, elnätsföretagens intresseorganisation, har släppt en ny utgåva av Handboken för installation av småskalig elproduktion som säkerställer likabehandling av alla installationen upp till 1 MW elproduktion oavsett elnätsföretag eller installatör. Svensk Solenergi har varit ett aktivt remissorgan där vi på EnergiEngagemang var sammankallande i arbetsgruppen, bestående av fem solenergiföretag för att bistå med synpunkter till nätbolagens arbete.

Solenergi – en del av det svenska energisystemet
Förra veckan blev det klart med regeringens nya omfattande stödsystem för solel, som sträcker sig till och med 2020. Nu innan årsskiftet skulle dessutom en av regeringens arbetsgrupper presentera ytterligare regelverksförbättringar, bl a inom andelsägd solel, men arbetsgruppen förlängde igår till slutet på mars att presentera sina förslag.

Installationerna av solenergi i Sverige börjar närma sig den ”enorma” omfattningen av att vara runt 0,2% av Sveriges totala elproduktion. Två promille är inte mycket, men betänk att Energimyndighetens målbild för solel i Sverige är 5-10% av produktionen år 2040. För att nå dit krävs det en mogen och professionell marknad, där branschens aktörer gemensamt formar kravbilden och förutsättningarna för att nå dessa mål på ett bra sätt. Och där kunderna kan känna sig trygga med hög tillförlitlighet i installationer och teknikval.

Om vi ska nå målet med 5% solel till 2040 ska det i snitt monteras lika många paneler som Sverige hittills totalt installerat…varje år… i 22 år. Med det perspektivet kan man behöva lite julledigt innan det är dags att ta nya tag 2018.

Jag vill önska alla ett bra avslut på 2017 och ett Gott Nytt Soligt År!

Johan Skördare, VD EnergiEngagemang

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Johan Skördare

Johan Skördare

Presskontakt VD 070-597 46 40
Jonas Weissglas

Jonas Weissglas

Presskontakt Marknadschef Kommunikation 0706606585

Vi erbjuder effektiva och lönsamma solcellslösningar till lantbruk, företag och privatpersoner.

EnergiEngagemang har sina rötter i Stallarholmen, Sörmland men installerar solcellsanläggningar i hela Sverige. Vi har sedan 2012 installerat solenergilösningar till både privatpersoner och företag. De senaste åren har vi specialiserat oss mot lantbruk och fastighetsinstallationer och har byggt upp värdefull kunskap kring den här typen av stora projekt. Varje läge och byggnad är unik och det är viktigt att anläggningen anpassas utifrån gårdens specifika förutsättningar.

Det innebär att vi hjälper dig att hitta rätt i djungeln av tekniska lösningar och ger dig full koll på frågor kring elmarknad, lagar, regler, skattefrågor och ekonomi som är avgörande för att projektet ska bli så lönsamt som möjligt.

Vi är leverantörsoberoende vilket innebär att vi hela tiden jobbar för att hitta de bästa produkterna som finns på marknaden och med tanke på hur teknikutvecklingen är i vår branch har det visat sig vara ett vinnande koncept.

Som totalentreprenör hjälper vi även till med all den administration som det innebär att bli solelproducent. Här ser vi till att du får korrekt dokumentation samt hjälp med blanketter och kontakter med nätägare och myndigheter.

Vi på EnergiEngagemang hjälper dig att bli:

Lönsam

Att producera sin egen el är en investering som ger god avkastning på investeringen och säkrar dina framtida elkostnader.

Oberoende

Som solcellsägare tar du aktiv del av den energirevolution som nu sker världen över. Med solceller på taket går elen alltid först till din egen förbrukning och gör dig mindre beroende av elbolagens nycker.

Miljövänlig

Genom att producera din egen el minskar behovet av fossilt framställd el vilket leder till lägre koldioxidutsläpp.

EnergiEngagemang
Brogatan 21
645 61 Stallarholmen
Sverige