Gå direkt till innehåll
AxSol investerar i EnergiEngagemang

Pressmeddelande -

AxSol investerar i EnergiEngagemang

Axel Johnsons solinvesteringsbolag AxSol investerar i EnergiEngagemang – en av Sveriges ledande installatörer av storskalig solenergi

EnergiEngagemang är en ledande helhetsleverantör av solcellslösningar för kommersiella och storskaliga solanläggningar. Genom investeringen blir AxSol majoritetsägare i bolaget.

EnergiEngagemangs fokus ligger på den svenska marknaden med kommersiella kunder, som jordbrukare, markägare och bostadsrättsföreningar, samt byggen av storskaliga solparker. Under 2020 omsatte EnergiEngagemang 177 miljoner kronor och bolaget har vuxit med lönsamhet sedan starten 2011. Under 2020 byggde bolaget också Sveriges dittills största etablerade solpark utanför Strängnäs (14 MW).

Storskaliga solparker (”utility scale”) har fram till nu varit en begränsad företeelse jämfört med andra nordeuropeiska länder. Det är dock ett område som nu är i snabb tillväxt.

Johan Bergström, vd AxSol:

”EnergiEngagemang har lyckats växa både snabbt och lönsamt. Johan Skördares och det övriga teamets industrikännedom och framgångsrika projektledarskap har skapat ett mycket gott anseende i branschen, hos såväl kunder som konkurrenter. Vi vill från AxSols sida investera i de mest intressanta nordiska solenergibolagen. Med EnergiEngagemang får vi en ytterligare förstärkt position inom det kommersiella segmentet och inom projektering och byggande av solparker, där vi ser en kraftig tillväxt i Norden under de kommande åren”.

Johan Skördare, vd EnergiEngagemang:

”Tillsammans med AxSol får vi helt nya möjligheter att snabba på utbyggnaden av solparker, framförallt i mellersta och södra Sverige, där behovet är som störst. När man tittar på andra länder ser vi att solcellsparker står för en mycket större del av elproduktionen, samma utveckling kommer vi även få se här. AxSol delar den här visionen och med deras resurser kan vi nu bygga upp ett långsiktigt och hållbart erbjudande för markägare, investerare och potentiella köpare av storskalig solenergi.”

För mer information, kontakta:
Johan Bergström, vd, AxSol
johan.bergstrom@axeljohnson.se
070-992 39 08

Johan Skördare, vd, EnergiEngagemang
johan.skordare@energiengagemang.se
070-597 46 40

Ämnen

Kategorier


EnergiEngagemang Sverige AB installerar nyckelfärdiga solcellsanläggningar och erbjuder förstudier, solceller samt drift och serviceavtal till lantbruk, fastighetsägare, kommuner, industri och villaägare. Solenergi ger en lägre elkostnad på sikt och är en naturlig investering för alla som tar hänsyn till både plånbok och miljö.

Presskontakt

Emma Tibblin

Emma Tibblin

Presskontakt Kommunikationsstrateg 070 82 82 998
Jonas Weissglas

Jonas Weissglas

Presskontakt Marknadschef Kommunikation 070 660 65 85
Johan Skördare

Johan Skördare

Presskontakt VD 070 597 46 40

Vi erbjuder effektiva och lönsamma solcellslösningar på både mark och tak.

EnergiEngagemang har sina rötter i Stallarholmen, Sörmland men installerar solcellsanläggningar i hela Sverige. Vi har sedan 2012 installerat solenergilösningar till både privatpersoner och företag. De senaste åren har vi specialiserat oss mot lantbruk och fastighetsinstallationer och har byggt upp värdefull kunskap kring den här typen av stora projekt. Varje anläggning är unik och anpassad utifrån projektets specifika förutsättningar.

Det innebär att vi hjälper dig att hitta rätt i djungeln av tekniska lösningar och ger dig full koll på frågor kring elmarknad, lagar, regler, skattefrågor och ekonomi som är avgörande för att projektet ska bli så lönsamt som möjligt.

Vi är leverantörsoberoende vilket innebär att vi hela tiden jobbar för att hitta de bästa produkterna som finns på marknaden och med tanke på hur teknikutvecklingen är i vår branch har det visat sig vara ett vinnande koncept.

Som totalentreprenör hjälper vi även till med all den administration som det innebär att bli solelproducent. Här ser vi till att du får korrekt dokumentation samt hjälp med blanketter och kontakter med nätägare och myndigheter.

Vi på EnergiEngagemang hjälper dig att bli:

Lönsam

Att producera sin egen el är en investering som ger god avkastning på investeringen och säkrar dina framtida elkostnader.

Oberoende

Som solcellsägare tar du aktiv del av den energirevolution som nu sker världen över. Med solceller på mark eller take går elen alltid först till din egen förbrukning och gör dig mindre beroende av elbolagens nycker.

Miljövänlig

Genom att producera din egen el minskar behovet av fossilt framställd el vilket leder till lägre koldioxidutsläpp.

EnergiEngagemang
Malmbyvägen 10
645 47 Strängnäs
Sverige