Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Etik och Estetik viktigt när Linköpings Stift hämtar kraft från ovan

Linköpings Stift och EnergiEngagemang har nyligen påbörjat ett samarbete för att få upp fler solpaneler på taken. Fram till år 2020 är målsättningen att sätta upp solcellsanläggningar på stiftets olika tak med en installerad effekt på totalt 2 MW. Det motsvarar ca 14 000 kvadratmeter solpaneler och kan producera närmare 1 800 000 kWh vilket i sin tur motsvarar ca 10% av Linköpings stifts totala elförbrukning.

-Svenska Kyrkan i Linköpings stift jobbar mycket aktivt med klimatfrågan. Ett delmål är att minska klimatpåverkan med 30% fram till 2020. Ökad egenproduktion av förnyelsbar el, från bl a solen är en viktig del av det arbetet, säger Per Rosenberg, Linköpings Stift.

Antalet fastigheter som är möjliga för installation av solenergi är för närvarande ca 400 stycken. Ytterligare fastigheter, kyrkor och kapell, kan bli aktuella i framtiden. EnergiEngagemang kommer att ta en aktiv roll för att hitta de mest lämpliga taken, där hänsyn ska tas både till ekonomiska, estetiska och kulturhistoriska aspekter.

- Med ett stort fastighetsbestånd blir det oerhört viktigt att hålla nere driftskostnader och här kommer solen med en effektiv och miljövänlig lösning! Samtidigt som solel och solpaneler förknippas med något positivt skall man vara ödmjuk inför att denna typ av byggnader ofta har många intressenter. Vi kommer att föra en aktiv dialog med respektive församling i syfte att hitta bästa ekonomi för Stiftets enheter samtidigt som vi skall visa respekt för kulturhistoriska värden och harmonisera anläggningarnas synliga delar (panelerna) med arkitekturen på bästa sätt, säger Jonas Helander, projektutvecklingschef på EnergiEngagemang.

Förutom estetiken är det också viktigt att panelerna är etiskt tillverkade. Det finns flera hundra tillverkare av solpaneler som alla utvärderas av SVTC (The Silicon Valley Toxics Coalition). Varje år sammanställer de ”The Solar Scorecard” där tillverkarna bedöms på tolv olika områden, bland annat arbetsförhållande och miljöpåverkan vid tillverkningen. Här har Linköpings Stift fått hjälp att välja en tillverkare som utan avkall på kvalitet konsekvent presterar toppresultat.

-Att välja en leverantör som kan garantera höga miljöprestanda även i produktionen av solpaneler var en viktig del av vår upphandling av solelsinstallationer, säger Annika Deltin, energihandläggare på Linköpings Stift.För mer information:

Jonas Helander, Försäljningschef på EnergiEngagemang Sverige AB. jonas.helander@energiengagemang.se 070-330 29 26

Annika Deltin, Projekthandläggare på Linköpings Stift. annika.deltin@svenskakyrkan.se 013-242658

Ämnen


EnergiEngagemang Sverige AB installerar nyckelfärdiga solcellsanläggningar och erbjuder förstudier, solceller samt drift och serviceavtal till lantbruk, fastighetsägare, kommuner, industri och villaägare. Solenergi ger en lägre elkostnad på sikt och är en naturlig investering för alla som tar hänsyn till både plånbok och miljö.

Presskontakt

Emma Tibblin

Emma Tibblin

Presskontakt Kommunikationsstrateg 070 82 82 998
Jonas Weissglas

Jonas Weissglas

Presskontakt Marknadschef Kommunikation 070 660 65 85
Johan Skördare

Johan Skördare

Presskontakt VD 070 597 46 40

Vi erbjuder effektiva och lönsamma solcellslösningar på både mark och tak.

EnergiEngagemang har sina rötter i Stallarholmen, Sörmland men installerar solcellsanläggningar i hela Sverige. Vi har sedan 2012 installerat solenergilösningar till både privatpersoner och företag. De senaste åren har vi specialiserat oss mot lantbruk och fastighetsinstallationer och har byggt upp värdefull kunskap kring den här typen av stora projekt. Varje anläggning är unik och anpassad utifrån projektets specifika förutsättningar.

Det innebär att vi hjälper dig att hitta rätt i djungeln av tekniska lösningar och ger dig full koll på frågor kring elmarknad, lagar, regler, skattefrågor och ekonomi som är avgörande för att projektet ska bli så lönsamt som möjligt.

Vi är leverantörsoberoende vilket innebär att vi hela tiden jobbar för att hitta de bästa produkterna som finns på marknaden och med tanke på hur teknikutvecklingen är i vår branch har det visat sig vara ett vinnande koncept.

Som totalentreprenör hjälper vi även till med all den administration som det innebär att bli solelproducent. Här ser vi till att du får korrekt dokumentation samt hjälp med blanketter och kontakter med nätägare och myndigheter.

Vi på EnergiEngagemang hjälper dig att bli:

Lönsam

Att producera sin egen el är en investering som ger god avkastning på investeringen och säkrar dina framtida elkostnader.

Oberoende

Som solcellsägare tar du aktiv del av den energirevolution som nu sker världen över. Med solceller på mark eller take går elen alltid först till din egen förbrukning och gör dig mindre beroende av elbolagens nycker.

Miljövänlig

Genom att producera din egen el minskar behovet av fossilt framställd el vilket leder till lägre koldioxidutsläpp.

EnergiEngagemang
Malmbyvägen 10
645 47 Strängnäs
Sverige