Pressmeddelande -

Biogasen lockade storpublik i Almedalen

Det krävs en nationell politisk enighet, långsiktiga spelregler och nytt produktionsstöd om biogasen ska fortsätta att utvecklas i Sverige. Det var huvudbudskapen från politikerna och branschen i biogasseminariet som drog storpublik i Visby idag.

Intresset för biogasutvecklingen är stort i Sverige. Det visade inte minst det seminarium som Energigas Sverige och fyra regionala biogasorganisationer idag arrangerade i Visby. Över 120 personer kom och lyssnade till diskussionen om den politiska viljan finns för fortsatt biogasutveckling och vilka nationella stöd som behövs för en fortsatt biogasutveckling i Sverige.

Enigheten om vad som behövs för en fortsatt biogasutveckling var hos riks- och regionpolitikerna, Energimyndighetens GD och branschföreträdarna klar;

  • En nationell politisk enighet om mål för biogasutvecklingen - lik den politiska enighet som råder i många kommuner och regioner kring biogasen
  • Långsiktighet och tydlighet i de politiska styrmedel
  • Produktionsstöd som möjliggör lönsamhet i biogasproduktion

Bland möjliga produktionsstöd nämndes särskilt det metanreduceringsstöd på 20 öre per kWh producerad biogas baserad på stallgödsel som föreslagits och vikten av att det tas med i höstbudgeten.

Medverkande i seminariet var riksdagsledamöterna Erik A Eriksson, (C) och Stina Bergström (MP) samt regionpolitikerna Gösta Gustavsson, (C) Linköping, Harald Hjalmarsson, (M) Kalmar läns regionförbund, Pia Kinhult (M), Region Skåne, Per Ankersjö, (C) Stockholm och Gert-Inge Andersson (S), Västra Götaland. Tomas Kåberger, Energimyndigheten medverkade liksom branschföreträdarna Niklas Gustavsson, AB Volvo, Johan Möllerström, Malmberg Water AB, och Ingela Nilsson Nachtweij, LRF.

 

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • biogas
  • energigas sverige

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kontakter

Jonas Gustafsson

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig 0708-99 55 60