Pressmeddelande -

Fordonsgasförsäljningen ökade 2009 med 16 procent

Biogas är det miljövänligaste drivmedlet som finns tillgängligt idag. Fordonsgas är det samlingsnamn för all gas, biogas och naturgas, som används för fordonsdrift. Gas ger betydligt lägre utsläpp av koldioxid, partiklar och tungmetaller jämfört med bensin och diesel. Fordonsgas har under de senaste åren kommit att utgöra en allt större volym av den totala drivmedelsförsäljningen. Energimyndigheten ser därför ett behov att synliggöra detta tydligare i den officiella energistatistiken. Energimyndigheten är statistikansvarig myndighet för tillförsel och användning av energi, energibalanser samt prisutveckling inom energiområdet.

Tidigare har energigasernas branschförening Gasföreningen samlat in uppgifter om sålda volymer fordonsgas. Nu har Energimyndigheten tagit över ansvaret för insamling av statistiken för fordonsgas med Statistiska Centralbyrån, SCB, som producent. Publicering av statistiken kommer att ske månadsvis på aggregerad nationell nivå på SCB:s och Gasföreningens hemsidor. Årsvis kommer även publicering på länsnivå ske.

I slutet av 2009 fanns det över 23 000 gasfordon och 104 publika tankstationer i Sverige. Det såldes förra året över 67 miljoner kubikmeter fordonsgas, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med 2008. Biogasandelen i fordonsgasen fortsätter också att öka. 2009 ökade biogasdelen med 27 procent. I genomsnitt i landet är andelen förnybar biogas 65 procent av all fordonsgas. Fordonsgasen har under 2009 ersatt bensin och diesel motsvarande 45 000 personbilar och därmed släppt ut ca 130 000 ton mindre koldioxid.

Mer information om gasbilar och fordonsgas finns på www.gasbilen.se och www.gasforeningen.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • fordonsstatistik
  • biogas
  • gasbilar

Kontakter

Jonas Gustafsson

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig 0708-99 55 60