Pressmeddelande -

Kraftigt minskade utsläpp möjligt med LNG

Sverige bör bygga upp infrastruktur för import och användning av flytande naturgas, LNG. Energigas Sverige har beställt två rapporter om hur en sådan infrastruktur kan se ut. Potentialen för att byta ut olja och diesel mot LNG är stor.

- Med den flytande naturgasen, LNG, kan utsläppen från sjöfarten, de tunga transporterna och industrin kraftigt minskas. Rapporterna visar att potentialen för att konvertera från olja till LNG uppgår till över 16 TWh inom de tunga transporterna och industrin. Till det kommer sjöfarten. Med kombiterminaler för LNG på strategiska platser i Sverige möjliggörs verkligen dessa utsläppsminskningar, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Branschorganisationen Energigas Sverige har tillsammans med Svenskt Gastekniskt Center tagit fram ett dataunderlag med förutsättningar för en utbyggnad av infrastrukturen för flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG). Arbetet har utförts av SSPA Sweden och ÅF Industry.

Några viktiga slutsatser från rapporterna:
* Konverteringspotentialen inom de tunga transporterna uppgår till 10 TWh per år. Ett nät med 18 nya tankstationer för LNG skulle regionalt kunna täcka dessa transporters behov och ersätta dieseln med LNG.
* Sjöfarten har också stora möjligheter att ersätta sin oljeanvändning med nya bränslen. Enbart i Öresund kan potentialen om tio år för bunkring av LNG uppskattas till cirka 5 TWh/år. I princip alla typer av fartyg kan drivas av LNG.
* Gävle, Sundsvall och Luleå är lämpliga platser för kombiterminaler för att förse mellersta och norra Sverige med LNG. Alla svenska hamnar har dessutom möjlighet att ha en större eller mindre LNG-terminal. LNG kan vara lösningen för att sjöfarten ska klara kommande hårdare krav på minskade svavel- och kväveoxidutsläpp.
* Konverteringspotentialen för LNG inom den industri som kräver höga förbränningstemperaturer och som idag använder olja uppgår till 6,8 TWh per år.

Genom att ersätta olja och diesel med LNG minskar utsläppen av koldioxid med 20-25 procent. Utsläppen av kväveoxider minskar med 90 %, utsläppen av svaveloxider och partiklar försvinner i princip helt.

- LNG tillhör framtidens bränslen och kan bidra till ett minskat oljeberoende inte minst inom sjöfarten där oljebunkringen står för hela 25 TWh i Sverige. Intresset är stort runt om i vårt land och i världen bland rederier, fordonsutvecklare och hamnar. I Nynäshamn har Sveriges och Östersjöns första LNG terminal nyligen invigts. Vi hoppas att våra rapporter ska bidra till att höja intresset bland politiker att stötta utvecklingen och även bidra till att aktörerna på marknaden nu investerar i denna möjlighet som LNG utgör, avslutar Anders Mathiasson.

Rapporterna finns tillgängliga att ladda ner på www.sgc.se/display.asp?ID=1041
 
Rapporterna kommer att presenteras vid ett seminarium om LNG och infrastruktur i Almedalen den 5 juli kl 8:30. Vid seminariet kommer bl.a. infrastrukturministern att kommentera rapporterna. Mer info på: www.energigas.se/Aktuellt/Kalendarium/Arr1107Almedalen.aspx

 

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • biogas
  • naturgas
  • energigas sverige
  • lng
  • gasbilar

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kontakter

Jonas Gustafsson

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig 0708-99 55 60