Pressmeddelande -

Allians för hållbar utveckling

Under Svenska veckan som just nu pågår i Seattle kommer Energikontor Sydost och enterpriseSeattle att den 6 maj underteckna en gemensam överenskommelse. Samarbetet är ett strategiskt partnerskap som bygger på att dela kunskaper och erfarenheter om framförallt fördelarna med förnyelsebar energi, energieffektivisering och annan hållbar teknik. Genom att förena resurser, dela information och samverka i projekt ökar flödet av idéer och möjligheter.

Energikontor Sydost AB och enterpriseSeattle är två organisationer som är lika varandra. De är båda offentliga privata partnerskap som arbetar med hållbar energi och teknik och samverkar med aktörer i sina regioner för att bygga den lokala ekonomin. Detta med synsättet att kunskapsbaserade ekonomier har störst möjlighet att nå framgång när de blir partner med andra innovativa centrum. Båda organisationerna verkar i regioner som är lika varandra på många sätt. De är nav för utveckling av innovativa lösningar för hållbar teknik, har starka organisationer för forskning och utveckling, en välutbildad och kunnig befolkning och attraherar både nya invånare och investerare med god livskvalité och ett gott företagsklimat.

I en värld med hård internationell konkurrens om att locka till sig investeringar har strategiska allianser blivit allt viktigare. Regionerna sydöstra Sverige och Seattleområdet delar samma ambitioner och värderingar. De vill uppmuntra och främja förnyelsebar energi, energieffektivisering, miljövård, innovationer och entreprenörskap som medel för att utveckla ekonomin, minska utsläppen av växthusgaser och arbeta för hållbarhet, såväl miljömässigt som socialt. Båda regionerna ser vikten av hållbar teknik för att driva den ekonomiska utvecklingen och värna miljön. Målet är att genom att förena resurser, dela information och samverka i projekt öka flödet av idéer och möjligheter, och att framhäva regionernas tjänster och kontakter till nytta för företag från båda regionerna.

Avtalet som undertecknas mellan Energikontor Sydost och enterpriseSeattle är en del av det stora arbete som redan pågår för att skapa nya idéer, samarbetsprojekt och internationella investeringar utifrån de samarbetsöverenskommelser som finns mellan regeringarna i Sverige och USA. Det finns även en föreslagen överenskommelse mellan städerna Stockholm och Seattle.

Överenskommelsen kommer att undertecknas 6 maj klockan 12.25 i Seattle på Business Focus conference, Swedish Cultural Centre, 1920 Dexter Avenue N. Välkomna!

 

För mer information, kontakta:

Steve Gerritson, enterpriseSeattle                  sgerritson@enterpriseSeattle.com +1 206 389 8656

Hans Gulliksson Energikontor Sydost         hans.gulliksson@energikontorsydost.se +46 70 620 8303

Göran Fremrot, Växjö kommun                  goran.fremrot@vkabvaxjo.se +46 70 678 3301

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Kronoberg

ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Arbetet utförs i nära samarbete med både privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, myndigheter och europeiska partners.

Kontakter

Johanna Wallin

Presskontakt Informatör Information/kommunikation 0709-21 60 56