Pressmeddelande -

Batteridrivna bussar i Sydostregionen?

Lösningen kan vara trådlös laddning när bussarna stannar vid hållplatserna. Genom att titta på nytänkande exempel från runt om i Europa så kommer Energikontor Sydost sätta samman en guide som kan hjälpa stadsplanerare hitta möjliga elfordonslösningar för att minska fossilbränsleberoendet i Sydostregionen.

Från och med i sommar kommer en av de viktigaste busslinjerna i den engelska staden Milton Keynes trafikeras av elbussar. Detta är möjligt tack vare att ett system med trådlös laddning s.k. induktionsladdning installeras vid varje hållplats. Tidigare har man kunnat ladda bl.a. Mobiltelefoner med denna teknik men nu är den alltså mogen att introduceras på bussar. Fördelen med induktionsladdning är att problemen med den begränsade batteritiden kan undvikas eftersom bussarna laddas så fort de står inne på en hållplats.

Ett inte lika tekniskt avancerat men väl så användbart exempel att ta med i guiden har vi hittat i Malmö. Där har privatpersoner fått låna olika elfordon för att testa dem i sin egen vardag. På så vis har man kunnat undersöka hur de faktiskt används. De slutgiltiga resultaten kommer först presenteras någon månad. Men genom att analysera behoven utifrån den faktiska användningen är förhoppningen att skapa ett underlag för en mer framtidssäker laddningsinfrastrur.

I arbetet med att uppnå energi- och klimatmålen, är en viktig del att sprida goda erfarenheter och exempel mellan regioner och länder. Energikontor Sydost är med i EU-projekt SUM där fjorton partner från nio europeiska länder tillsammans letar upp och sprider smarta transportlösningar. I den guide som kommer tas fram ska förutom exempel på lösningar för elfordon, också biogasfordon och hållbara transporter i allmänhet behandlas.

För mer information kontakta:

Johan Raustorp, Tel: 0734-07 07 78, johan.raustorp@energikontorsydost.se

Mer info om SUM

Ämnen

  • Hållbarhetsfrågor/CSR

Kategorier

  • elfordon
  • elfordon laddning
  • sum
  • hållbara transporter

Regioner

  • Blekinge

ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Arbetet utförs i nära samarbete med både privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, myndigheter och europeiska partners.

Kontakter

Johanna Wallin

Presskontakt Informatör Information/kommunikation 0709-21 60 56