Pressmeddelande -

Energidagar på Hjortsbergaskolan 4-5 maj.

Energikontor Sydost genomför under temat Energi i skolan två temadagar på Hjortsbergaskolan i Alvesta kommun den 4 – 5 maj.

4 maj ca 9.30 – 14.25
5 maj ca 9.30 – 13.00

Dagarna kommer att genomsyras av energi för alla årskurser, från åk F till åk 6, sammanlagt cirka 90 elever. Under dagarna kommer vi att sätta in energibegreppet inom alla tänkbara områden, finns det energi mat, var kommer maten ifrån, var kommer energin ifrån, olika typer av energi, vad använder vi energin till, finns det energi i kroppen, kan man göra egen energi. Alla elever kommer att få ta del av samtliga områden genom att vi delar in dem i grupper som sedan besöker olika "stationer" på skolan.

Aktiviteterna är ett led i skolans arbete inom Grön flagg och det nya temat klimat och energi.

Den 14 juni blir det en aktivitetskväll på tema energi för elevernas föräldrar. Då medverkar också kommunens energi och klimatrådgivare.

Energikontor Sydost är det regionala kompetens och informationscentret för alla frågor inom energiområdet. För skolans del är målet att öka intresset för energifrågor allmänt och att medvetandegöra kopplingen mellan energianvändning och miljöpåverkan.

Media är välkommen att delta under de båda dagarna.

 

Skolans kontaktperson:

Bie Tannerfalk, 0472-550375 / 550032

Energikontor sydosts kontkatperson:

Kerstin Eriksson, Projektledare/informatör

0491 88069 / 0706 - 20 83 07

 

Aktiviteterna ingår som en del i KNUT-projektet och delfinansieras av Energimyndigheten och Skolverket.

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Blekinge

ENERGIKONTOR SYDOST AB arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.

Kontakter

Johanna Wallin

Presskontakt Informatör Information/kommunikation 0709-21 60 56