Pressmeddelande -

Öppet Hus ska minska osäkerheten kring energieffektiva hus

I syfte att uppmärksamma Passivhusdagarna 2012 har Energikontoret Östra Götaland valt att göra en regional kampanj över energieffektiva hus byggda i Östergötland. Under 9-10 november håller energieffektiva hus sina dörrar öppna för intresserade besökare.

Passivhusdagarna arrangeras nationellt av Passivhuscentrum Västra Götaland tillsammans med privatpersoner, småhustillverkare, energirådgivare, byggföretag och andra som vill visa alla fördelar med ett riktigt energieffektivt hus. Efterfrågan på passivhus är än så länge förhållandevis låg, men intresset och frågorna ökar stadigt. Eftersom det i nuläget inte finns så många hus av passivhusstandard i Östergötland har Energikontoret med sin regionala kampanj valt att uppmärksamma olika typer av lågenergihus.

– Öppet Hus är ett viktigt sätt att sprida information eftersom besökare på ett konkret sätt kan uppleva inomhusmiljön och se att det inte är några konstigheter med energieffektivt byggande, säger Maria Elmwall, projektledare på Energikontoret Östra Götaland.

Energikontoret vill genom sin regionala kampanj visa allmänheten vad ett energieffektivt hus faktiskt innebär i praktiken. Anledningen till att efterfrågan på energieffektiva hus än så länge är låg beror till stor del på bristfällig information och marknadsföring.

– Det finns en stor osäkerhet hos småhuskunder just för att det inte finns så många färdigbyggda hus i Sverige - att få uppleva huset på plats och ställa frågor ger så otroligt mycket mer än att läsa en broschyr. Besökarna ges nu chansen att besöka ett lågenergihus i Ullstämma och ett plusenergihus i Ljungsbro, där både boende och byggnadsteknisk personal kommer finnas på plats för att svara på frågor, fortsätter Maria Elmwall.

Riksdagen har beslutat att Sverige ska minska energianvändningen i bostäder och lokaler med 20 procent fram till år 2020 och med 50 procent till år 2050. Enligt EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda ska alla nya byggnader senast 31 december 2020 vara så kallade ”näranollenergibyggnader”. EU-länderna ska också vidta åtgärder för att stimulera till renovering enligt denna näranollstandard. Årskiftet 2010/2011 fanns det cirka 2000 boenden av passivhusstandard i Sverige, jämfört med Tysklands över 10 000. Orsaker till det stora intresset i Tyskland förklaras med subventioner, ökad marknadsföring samt mer förmånliga banklån.

För mer information samt definition av olika typer av lågenergihus klicka här!

Maria Elmwall
Projektledare
Energikontoret Östra Götaland AB
maria.elmwall@energiost.se
Tel/mobil: 013-29 09 92     
www.energiost.se

Relaterade länkar

Ämnen

 • Energifrågor

Kategorier

 • energieffektivt boende
 • energihus
 • småhus
 • minskad energikostnad
 • bygga nytt
 • bygga hus
 • energieffektiv
 • bbr
 • lågenergihus
 • passivhus

Regioner

 • Östergötland

Energikontoret Östra Götaland utvecklar och driver projekt och utbildningar kring energieffektivisering och förnybar energi utifrån Östergötlands förutsättningar och behov.

Kontakter

Camilla Neve

Presskontakt Kommunikatör PR, grafisk form, webbadministration 013-29 09 96