Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Hej Gustaf Ahlin, vd på This Is How  - ett av våra deltagande företag i projektet Konkurrenskraft 2030. I projektet stöttar vi deltagande företag att ta ett eller flera steg i hållbarhetsarbetet genom att stärka sin konkurrenskraft med ett mer strategiskt arbete med energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor.

▪️Vad gör ni på ert företag?
– Vi brygger öl med kärlek och passion i ett ombyggt bussgarage i Piteå under namnet This is How. Vi driver även vår relativt nystartade restaurangsatsning Taps & Tacos.

▪️Varför är hållbarhet viktigt för er?
– Jag brukar svara enkelt på den frågan. Hur kan man driva ett företag 2022 och inte tycka att det är viktigt? Det handlar inte bara om en ökad förväntan hos allmänheten och våra konsumenter utan också om att vi som företag vill ta ansvar för vår påverkan på miljö och människor.

▪️Har ni några bra tips till andra företag som vill komma i gång med sitt hållbarhetsarbete?
– Det finns många olika vägar att gå och det viktigaste är nog att hitta en väg man själv tror på, allt blir så mycket enklare då. Plocka de lågt hängande frukterna först, det ni vet och kan. Och ta hjälp där ni själva saknar kunskap, som exempelvis att göra en energikartläggning.

▪️Vad ser ni som största utmaningen gällande hållbarhet i er bransch?
–Transporterna av våra råvaror och färdiga produkter är vår största utmaning. Men också hur vi väljer att producera ölen och vad vi gör med allt avfall. Vi vill ta ett globalt ansvar och agera lokalt.

▪️Har ni tagit fram några målområden att arbeta med utifrån Agenda 2030?
– Vi vill kraftig förbättra återanvändandet av både den kyla och värme som vi producerar. Vi vill förbättraoch utöka de solcellspaneler vi har på taket och vi har en målbild att alla frakter av färdiga produkter ska ske med eldrivna fordon eller tåg.
 
👉 Läs mer om projektet här:
https://energikontornorr.se/projekt/konkurrenskraft-2030/
Samverkansparter är Företagarna Norrbotten, Almi Företagspartner Nord AB och Luleå tekniska universitet - Entreprenörskap och innovation, Redovisning och styrning. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energimyndigheten, Region Norrbotten, Almi Företagspartner Nord, Sparbanken Nord och Energikontor Norr. 💚

Foto: Företagarna/ Paulina Blomgren

Hej Gustaf Ahlin, vd på This Is How - ett av våra deltagande företag i projektet Konkurrenskraft 2030. I projektet stöttar vi deltagande företag att ta ett eller flera steg i hållbarhetsarbetet genom att stärka sin konkurrenskraft med ett mer strategiskt arbete med energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor. ▪️Vad gör ni på ert företag? – Vi brygger öl med kärlek och passion i ett ombyggt bussgarage i Piteå under namnet This is How. Vi driver även vår relativt nystartade restaurangsatsning Taps & Tacos. ▪️Varför är hållbarhet viktigt för er? – Jag brukar svara enkelt på den frågan. Hur kan man driva ett företag 2022 och inte tycka att det är viktigt? Det handlar inte bara om en ökad förväntan hos allmänheten och våra konsumenter utan också om att vi som företag vill ta ansvar för vår påverkan på miljö och människor. ▪️Har ni några bra tips till andra företag som vill komma i gång med sitt hållbarhetsarbete? – Det finns många olika vägar att gå och det viktigaste är nog att hitta en väg man själv tror på, allt blir så mycket enklare då. Plocka de lågt hängande frukterna först, det ni vet och kan. Och ta hjälp där ni själva saknar kunskap, som exempelvis att göra en energikartläggning. ▪️Vad ser ni som största utmaningen gällande hållbarhet i er bransch? –Transporterna av våra råvaror och färdiga produkter är vår största utmaning. Men också hur vi väljer att producera ölen och vad vi gör med allt avfall. Vi vill ta ett globalt ansvar och agera lokalt. ▪️Har ni tagit fram några målområden att arbeta med utifrån Agenda 2030? – Vi vill kraftig förbättra återanvändandet av både den kyla och värme som vi producerar. Vi vill förbättraoch utöka de solcellspaneler vi har på taket och vi har en målbild att alla frakter av färdiga produkter ska ske med eldrivna fordon eller tåg. 👉 Läs mer om projektet här: https://energikontornorr.se/projekt/konkurrenskraft-2030/ Samverkansparter är Företagarna Norrbotten, Almi Företagspartner Nord AB och Luleå tekniska universitet - Entreprenörskap och innovation, Redovisning och styrning. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energimyndigheten, Region Norrbotten, Almi Företagspartner Nord, Sparbanken Nord och Energikontor Norr. 💚 Foto: Företagarna/ Paulina Blomgren

Ett studentarbete med fokus på "Ladda Norrbottens elfordon" har nyligen publicerats av tre studenteter från Luleå tekniska universitet som läser femte året på programmet Civilingenjör - Hållbar energiteknik. 

– Studentarbetet visar tydligt att det är eleffekten och inte elenergin som kommer bli utmaningen vad gäller övergången till elfordon, energimässigt blir det en stor effektivisering. Nu återstår "bara" att planera så laddningen görs på ett smart sätt, och ännu bättre om vi även kan nyttja elfordonen som effektreserv, säger Kjell Skogsberg, Senior energisakkunnig på Energikontor Norr och en av handledarna till studenterna.
 
🌟Hej Isak, Marcus och Mathias, ert arbete, ”Ladda Norrbottens elfordon”, berätta vad handlar det om, hur har ni gått till väga och vad är de viktigaste slutsatserna? 

– Arbetet handlar kort och gott om skapandet utav en modell för beräkning utav den vägburna fordonsflottans elbehov.  

– Genom att först skapa scenarier/framtidsprognoser för fordonsflottans uppbyggnad och sedan använda beräkningsmodellen så kan storleken och den geografisk fördelning av elbehovet bestämmas vid en framtida elektrifiering utav transportsektorn i Norrbotten.  Det beräknade elbehovet för dagens elektriska fordonsflotta i Norrbottens län är 5,8 GWh vilket är en liten andel av det totala elbehovet som var 8140 GWh 2019. Elektrifieringsgraden och i vissa fall mängden för alla fordonsklasserna antas öka medan populationen och mängden lastat gods varierar från en liten minskning till en stor ökning. Dessa leder till att samtliga scenarier påvisar en ökning utav elbehovet för transportsektorn i samtliga kommuner i Norrbottens län för framtiden.  

– Elbehovet för transportsektorn är beräknat till mellan 77 och 1109 GWh för 2030. Det motsvarar en ökning av Norrbottens totala elbehov på 2-12 % jämfört med 2019. Maxvärdet då elbehovet ligger på 1109 GWh kommer från det scenario som vi kallar för extremfallet och då är Norrbottens fordonsflotta 100 % elektrifierad år 2030. 

– Generellt så laddas elbilar hemma och på kvällen efter jobbet. Variationen mellan vardagarna är minimal med en viss minskning till helgen. Beroende på geografisk plats så kan en stor mängd snabbladdning orsaka problem framför allt på kvällarna då snabbladdningen kan sammanfalla med effekttoppen man normalt ser hos hushållen.

Ett studentarbete med fokus på "Ladda Norrbottens elfordon" har nyligen publicerats av tre studenteter från Luleå tekniska universitet som läser femte året på programmet Civilingenjör - Hållbar energiteknik. – Studentarbetet visar tydligt att det är eleffekten och inte elenergin som kommer bli utmaningen vad gäller övergången till elfordon, energimässigt blir det en stor effektivisering. Nu återstår "bara" att planera så laddningen görs på ett smart sätt, och ännu bättre om vi även kan nyttja elfordonen som effektreserv, säger Kjell Skogsberg, Senior energisakkunnig på Energikontor Norr och en av handledarna till studenterna. 🌟Hej Isak, Marcus och Mathias, ert arbete, ”Ladda Norrbottens elfordon”, berätta vad handlar det om, hur har ni gått till väga och vad är de viktigaste slutsatserna? – Arbetet handlar kort och gott om skapandet utav en modell för beräkning utav den vägburna fordonsflottans elbehov. – Genom att först skapa scenarier/framtidsprognoser för fordonsflottans uppbyggnad och sedan använda beräkningsmodellen så kan storleken och den geografisk fördelning av elbehovet bestämmas vid en framtida elektrifiering utav transportsektorn i Norrbotten. Det beräknade elbehovet för dagens elektriska fordonsflotta i Norrbottens län är 5,8 GWh vilket är en liten andel av det totala elbehovet som var 8140 GWh 2019. Elektrifieringsgraden och i vissa fall mängden för alla fordonsklasserna antas öka medan populationen och mängden lastat gods varierar från en liten minskning till en stor ökning. Dessa leder till att samtliga scenarier påvisar en ökning utav elbehovet för transportsektorn i samtliga kommuner i Norrbottens län för framtiden. – Elbehovet för transportsektorn är beräknat till mellan 77 och 1109 GWh för 2030. Det motsvarar en ökning av Norrbottens totala elbehov på 2-12 % jämfört med 2019. Maxvärdet då elbehovet ligger på 1109 GWh kommer från det scenario som vi kallar för extremfallet och då är Norrbottens fordonsflotta 100 % elektrifierad år 2030. – Generellt så laddas elbilar hemma och på kvällen efter jobbet. Variationen mellan vardagarna är minimal med en viss minskning till helgen. Beroende på geografisk plats så kan en stor mängd snabbladdning orsaka problem framför allt på kvällarna då snabbladdningen kan sammanfalla med effekttoppen man normalt ser hos hushållen.

Presskontakt

Katarina Delsing

Katarina Delsing

Presskontakt VD
Stina Sundén Jansson

Stina Sundén Jansson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073-760 02 63

Vi stöttar företag och kommuner i energiarbetet

Energikontor norr driver projekt inom energi och miljö, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig att effektivisera företagets energianvändning och bistår även med vår kompetens till offentligt verksamhet. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare!

Vi är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Tillsammans med Region Norrbotten ägs Energikontor Norr av de 14 kommunerna i Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU. För närvarande har vi ett huvudkontor i Luleå samt ett projektkontor i Umeå och på våra kontor arbetar ca 15 engagerade medarbetare.

Energikontor Norr
Kungsgatan 46
972 41 Luleå
Sverige