Gå direkt till innehåll
Energisystem lanserar Cordoba gatubelysning

Pressmeddelande -

Energisystem lanserar Cordoba gatubelysning

Ett samarbete har inletts med polska Luxon som innebär att Energisystem nu har den svenska försäljningsrätten för Cordoba gatubelysning. Cordoba är en kvalitetsarmatur för vägbelysning med hela 10 års funktionsgaranti. Detta markerar starten på en ny era där Energisystem uteslutande tillhandahåller europeiska belysningslösningar.

Europeisk tillverkning
Cordoba är utvecklad av Polska Luxon, en av Europas snabbast växande belysningstillverkare. Energisystem ansvarar för försäljningen av vägbelysning på den svenska marknaden.

Stolparmaturerna i LU-serien från Energisystems tidigare kinesiska leverantör håller hög standard. Först nu har LU-serien fått sin europeiska överman.

För att maximera nyttjandet av varje produkt måste tillverkaren ha filosofin att tillhandahålla högsta kvalitet och därmed det mest hållbara alternativet. Detta är den enskilt viktigaste parametern när det gäller val av leverantör. Ett synsätt Energisystem delar med Luxon.

Därmed tillhandahåller Energisystem numer enbart inhemska belysningslösningar från europeiska tillverkare.

Med europeisk produktion kortas transporter och ledtider, vilket är positivt ur klimatsynpunkt samtidigt som möjligheten till projektanpassning ökar. Energisystem lagerför standardmodeller och tar snabbt fram anpassade lösningar vid specifika behov.

Cordoba är det bästa valet oavsett om det gäller belysning av motionsspår, gång- och cykelvägar, gatljus för stad och landsbygd eller motorväg.

Hög kvalitet, generös garanti
Cordoba är tillverkad av kvalitetskomponenter och har 10 års funktionsgaranti. Hög effektivitet i kombination med sofistikerad linsteknik ger bäst totalekonomi vid nyetablering eller utbyte i befintliga anläggningar. Armaturen är motståndskraftig mot yttre påfrestningar. Cordoba levereras med ett väl tilltaget överspänningsskydd på hela 20kV som standard vilket kan rädda armaturen vid blixtnedslag.

Bidrar till en säker utomhusmiljö
Att byta ut nuvarande stolparmaturer mot Cordoba förbättrar synförutsättningarna och ökar trafiksäkerheten. Cordoba är trygghetsskapande. Utomhusmiljön lyses upp med hög jämnhet, låg bländning och god färgåtergivning. Det gör att personer och fordon framträder tydligt och kan upptäckas på långt håll.

Smidig stolparmatur
Cordoba har vinklingsbart fäste för installation i stolptopp eller på stolparm. Armaturen levereras med förmonterad anslutningskabel för enklast möjliga installation. Armaturen kan därmed monteras och driftsättas utan att öppnas.

Smart och servicevänlig
Cordoba är servicevänlig och öppnas utan verktyg. En smart säkerhetsbrytare gör armaturen automatiskt spänningslös vid öppning under drift. Detta förenklar avsevärt kontroll, service och underhåll.

Det hållbara alternativet
I komponentval och utformning har fokus varit att uppnå högsta effektivitet samt hållbarhet. Merparten av armaturen är tillverkade av återvunnet material. Kompakt design och europeisk tillverkning håller nere transporters miljöpåverkan. Armaturen är dessutom servicevänlig, vilket maximerar nyttjandet av varje armatur.

Fler och fler inser lönsamheten i att satsa på en genomtänkt, hållbar produkt framför en billig. När det kommer till belysning utgör ägandet, inte investeringen, merparten av ekonomisk och miljömässig påverkan. Att välja lägre kvalitet är således både miljövidrigt och ekonomiskt dåraktigt. Cordoba är därför det självklara valet av vägbelysning i omställningen till den cirkulära ekonomin.

Projektering och projektstöd
Kontakta Energisystem för hjälp med projektering och ljusberäkning. Energisystem engagerar sig i projektet och har som målsättning att erbjuda den bästa belysningslösningen för projektet med lägsta installerad effekt - en vinnande lösning med bäst totalekonomi.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Energisystem AB erbjuder klimatsmarta belysningslösningar med garanterad avkastning. Vi hjälper svenska kunder att stärka sin miljöprofil och uppnå utsatta miljömål genom uppgradering till modern belysningsteknik. Den nya tekniken genererar stora besparingar genom halverad energiåtgång och nästintill obefintligt underhåll. – En affärsidé som gör alla till vinnare, inte minst miljön.

Citera oss gärna, men ange källa.


Kontakter

Fredrik Denninger

Presskontakt 0155-19 03 10

Klimatsmarta belysningslösningar med garanterad avkastning

Energisystem erbjuder klimatsmarta belysningslösningar med garanterad avkastning. Vi hjälper Svenska sportanläggningar, hamnar och industrikunder att stärka sin miljöprofil och uppnå utsatta miljömål genom uppgradering till modern belysningsteknik. Den nya tekniken genererar stora besparingar genom halverad energiåtgång och nästintill obefintligt underhåll - En affärsidé som gör alla till vinnare, inte minst miljön.

Energisystem AB
Riksvägen 22
611 70 Jönåker
Sweden