Nyhet -

Välkommen till våra energirika lunchevent för att diskutera energi och miljö

Under 2018 fortsätter Energy Machines lyckade koncept med lunchevent, där vi lokalt på utvalda orter träffar fastighetsägare, entreprenörer och konsulter för att diskutera energi och miljö.

Hur möter man de allt hårdare miljökraven? Hur kan vår energieffektivisering bli en hållbar och lönsam investering? Frågor ni säkert ställt er i samband med projekt i nya eller gamla fastigheter. Vi finns med under hela resan, från fråga till resultat.

Energi är den enskilt största påverkbara kostnaden i en fastighet. Genom vår långa erfarenhet och upparbetade kunskaper inom integrerade energisystem, tillsammans med våra produkter EnergyMachines™, ClimateMachines™ och ControlMachines™, hjälper vi dig att reducera dina energikostnader och ta ett ökat miljöansvar.

Varmt välkommen till våra lunchevent där vi bjuder på inspiration och kunskap om hur ni kan vara en direkt påverkan för att sänka driftskostnader, höja fastighetsvärde och samtidigt uppnå de allt högre ställda miljökraven.

Fler datum tillkommer löpande.

Via direktuppkoppling till vårt övervakningssystem ControlMachines™ visar vi liveprestanda från driftsatta anläggningar. Vi berättar hur vi tillsammans med fastighetsägare, entreprenörer och konsulter skapat hållbara energilösningar för fastigheter runt om i landet. 

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • climatemachines
  • energymachines
  • energy machines
  • lunchevent
  • controlmachines

Relaterat innehåll

Relaterade event