Pressmeddelande -

Energy Machines Sweden AB och Geo Energiprojekt AB slås ihop

Med marknadens främsta teknik inom värme, kyla och ventilation kommer vi tillsammans nå stora framgångar i södra Sverige, enligt Johan Gedda och Jens Termen. 

Geo Energiprojekt AB är etablerade i regionen och har redan ett utmärkt rykte som det främsta konsultföretaget specialiserade inom geoenergiinstallationer. Geo Energiprojekt ABs erfarna ingenjörsteam möjliggör att företaget kan ta sig an det växande antal geoenergiprojekt i regionen och leverera de mest effektiva geoenergianläggningarna i världen.” – Säger Johan Gedda, grundare till Energy Machines.

De anställda ser positivt på fusionen av bolagen och Jens Termén, grundare av Geo Energiprojekt AB, förklarar att de delar Energy Machines värderingar att minimera fastigheters miljöpåverkan och driftkostnader. De ansluter nu till Energy Machines kontor i Malmö.

”Vi är imponerade av tekniken och som ingenjör är det underbart att kunna jobba in på ”skruv och mutter”-nivå med egna produkter och inte vara låst till utomstående leverantörer, för att skapa det bästa lösningarna. Det driv som finns inom Energy Machines är inspirerande. Det är ett härligt gäng!” - Säger Jens Termén. 

Jens Termén tror deras erfarenhet kommer hjälpa till att utveckla företagets samarbeten med konsultsidan.

”Genom att förbättra hur Energy Machines agerar tillsammans med konsulter, entreprenörer och byggherrar kan vi underlätta införandet av ny teknik på en stressad byggmarknad med avseende på tid, tekniska lösningar, gränsdragningar och kostnader.” – Säger Jens.

Fusionen är en följd av Energy Machines ambition att etablera sig ännu mer i södra Sverige. För Geo Energiprojekt AB handlar sammanslagningen också om att kunna erbjuda sina kunder en större personalstyrka och bredare kompetens.

Johan Gedda förklarar vidare att företagets produkter ligger helt rätt i tiden då marknadens ökade medvetenhet om förnybara och hållbara lösningar är tydligt.

”Företagets lösningar kommer inom en snar framtid att vara normen för stora kommersiella anläggningar.” – Säger Johan Gedda

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • sammanslagning
  • fusion
  • geoenergi
  • värmepump
  • energy machines
  • energymachines
  • climatemachines

Energy Machines skapar hållbar fastighetsdrift med minskad klimatpåverkan och ökad lönsamhet. Vi hjälper dig att öka ditt miljöansvar och minimera energikostnaderna med integrerade systemlösningar som omvandlar energi lagrad i berg, vatten och mark till egenproducerad värme, kyla och tappvarmvatten.

Presskontakt

Jens Termén

Regionchef södra Sverige +46 73 255 00 59

Relaterat innehåll