Pressmeddelande -

Rekordaffären som sparar 85% energi hos Kungsleden

I Energy Machines största affär hittills levereras ett integrerat geoenergisystem som helt och hållet eliminerar behovet av inköpt fjärrvärme och fjärrkyla. Istället ska kontorskomplexet i Danderyd hämta kyla och värme ur berget, vilket minskar energiförbrukningen med hela 85 procent.

Energy Machines levererar en komplett installation av kyl- och värmepumpar om 1,2 MW effekt till fastighetsbolaget Kungsleden. Anläggningen ska försörja Trekanten 5, en fastighet på 30 000 kvm med kontor, hotell och restauranger.

”Vi blir totalentreprenörer och får möjligheten att ställa om byggnaden till att försörjas helt och hållet med fossilfri geoenergi. Det känns jätteroligt att vi får förtroendet av en stor spelare i fastighetsbranschen som Kungsleden, som visar med hela handen att hållbarhet är en central fråga. Med deras stränga kravspec har vi utvecklat något riktigt bra tillsammans ”, säger Thomas Göransson, Energy Machines affärschef för norra Sverige.

Värmepumparna ansluts till ett borrhålslager där de pumpar ner och hämtar upp värme och kyla ur berget över året. Den enda energitillförseln som krävs är el för att driva pumparna. Istället för att betala för energin tre gånger i form av kyla, värme och el köper man därmed in den en gång, sedan cirkuleras och återanvänds den inom systemet. På så vis kan installationen ge en energibesparing på hela 2 800 MWh årligen sammanräknat på värme, kyla och tappvarmvatten.

”Det här känns väldigt bra för oss, som fastighetsägare har vi ett stort miljöansvar och det går dessutom hand i hand med ekonomiska fördelar. Vi visste att vi måste hitta en ny lösning för kylan och det var en anledning till att vi valde det här systemet. Den totala energiförbrukningen minskas kraftigt. Eftersom vi köper grön el blir miljöbelastningen väldigt låg”, säger Sven Stork, regionchef för Kungsleden i Stockholm.

Energy Machines teknik är flexibel och kan anpassas till de flesta fastigheter. Man försörjer idag bland annat sjukhus, spaanläggningar, kontor, hotell, varuhus och bostadshus med värme, kyla och ventilation. Den växande medvetenheten om fastighetsbranschens miljöbelastning får kundförfrågningarna att öka konstant och markant.

”Vi känner oss boostade och ser att vi börjar få kvitton på att vi är rätt ute, att vårt engagemang lönar sig. Vi får fler och fler frågor om hållbarhet, energianvändningen finns på alla fastighetsbolags agenda idag. Det behövs bra teknik som minimerar vår belastning på planeten”, säger Thomas Göransson.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • inomhusklimat
  • geoenergi
  • värmepump
  • energymachines
  • energy machines
  • energisystem

Regioner

  • Stockholm

Energy Machines skapar hållbar fastighetsdrift med minskad klimatpåverkan och ökad lönsamhet. Vi hjälper dig att öka ditt miljöansvar och minimera energikostnaderna med integrerade systemlösningar som omvandlar energi lagrad i berg, vatten och mark till egenproducerad värme, kyla och tappvarmvatten.

Kontakter