Nyhet -

Enfos nya chefstrio

Anne Eklöf och Helena Ejdersten blir Enfos nya konsultchefer. De kommer närmast från chefspositioner på rekryteringsbyrån Wise IT och har anställts av den tidigare kollegan, tillika Enfos Regionschef, Nikolina Börjesson.

- Det känns otroligt bra att få in två sanslöst kompetenta chefer inom IT-sektorn där det råder brist på kvinnliga medarbetare, säger Nikolina.

Värvningarna är ett led i Enfos satsning på fler kvinnliga chefer i IT-branschen och fler kvinnor i företaget. Enfo ligger väl över IT-branschens snitt gällande kvinnor i chefsposition men bolaget har samtidigt få anställda kvinnor totalt sett.

Vi har bestämt oss för att öka andelen kvinnor inom alla nivåer på företaget. Som ett led i det arbetet har vi satt mål för vårt jämställdhet. Hittills i år har vi gått från 21 till 24 procent och vårt mål är 30 % innan året är slut. Och det är bara början, säger Malin Ung, HR-chef på Enfo.


Om Enfo
Enfo skapar digitala lösningar som utvecklar, förnyar och förbättrar för verksamheter i alla branscher. Genom affärsinsikt, teknisk expertis och beprövade arbetsmetoder förädlas informationsflöden och IT-lösningar. Enfo består av cirka 1 000 nischade experter som finns i Finland och Sverige. Omsättning MEUR 140 (2015). Mer information på enfogroup.com

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • enfo
  • it
  • hr
  • jämställdhet
  • chef
  • chefer

Kontakter

Pelagia Wolff

Presskontakt Kommunikationsdirektör +358 50 366 0878