Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Dags att ta fram politiska prioriteringar kring ekologisk hållbarhet

Vad är kommunens ambitioner och prioriteringar kring ekologisk hållbarhet? Det ska  en av kommunfullmäktiges beredningar ge förslag på efter att ha tagit del av aktuell forskning och omvärldsanalys. Beredningen kommer även att genomföra medborgardialoger så att medborgarnas synpunkter tas tillvara.

Sedan 2015 finns det kommunfullmäktigeberedningar som arbetar med strategiska och långsiktiga framtidsfrågor för kommunens utveckling. I Ängelholms kommun finns det två beredningar. Nu har beredning 2 fått i uppdrag att göra ett förarbete till en ny hållbarhetsplan inför att befintlig miljöplan går ut 2021.

Beredningen har precis påbörjat sitt arbete och under några månader kommer de att ta del av aktuell forskning och omvärldsanalys för att sedan kartlägga och analysera kommunens förutsättningar. Beredningens arbete ska tydliggöra kommunens ambitioner och politiska prioriteringar gällande hållbar utveckling, med fokus på ekologisk hållbarhet.

– Vårt arbete ska tydliggöra hur Ängelholms kommun med utgångspunkt i våra lokala förutsättningar kan bidra till genomförandet av Agenda 2030, säger Anne-Marie Lindén, ordförande i beredning 2.

Beredningarna har i uppdrag att sträva efter en hög grad av medborgardialog kring färdriktningen i viktiga frågor.

– Det är viktigt för oss att lyssna på vad medborgarna tycker så i början av nästa år genomför vi medborgardialoger, säger Mikael von Krassow, 2:e vice ordförande i beredning 2.

Beredningens slutrapport ska vara klar i maj och kommer då att redovisas på kommunfullmäktiges sammanträde. 

Det finns två fasta beredningar och varje beredning har 13 ledamöter som utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har också möjlighet att vid behov tillsätta tillfälliga beredningar. Ordförandena i beredningar väljs för hela mandatperioden. Mandattiden för ledamot i beredningar bestäms efter uppdragets längd.

För mer information:

Anne-Marie Lindén, ordförande beredning 2

070-404 52 69 

Mikael von Krassow, 2:e vice ordförande beredning 2

072-395 51 21

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Kontakter

Fredrik Bröndum

Fredrik Bröndum

Presskontakt Kommunikatör 0431-46 80 92
Cecilia Lundgren

Cecilia Lundgren

Presskontakt Kommunikationschef 076-643 70 59

Relaterat innehåll

Välkommen till Ängelholms kommun!

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.
Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.