Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya möjligheter för att installera solceller på tak

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. I samband med ny lagstiftning kan nu lättnader ges för bygglov. Det gör att det i Ängelholms kommun inte längre krävs att utanpåliggande solceller på tak måste vara av samma färg som husets tak, något som tidigare varit ett hinder.

Innan den nya lagstiftningen (PBL 9 kap 3c §), som ger lättnader för bygglov, reglerade detaljplanen för ett bostadsområde om en husägare fick installera svarta solceller på ett hustak. Nu har samhällsbyggnadsnämnden valt att tolka regelverket så att det inte längre är ett hinder.

– Det är viktigt att alla som vill själva ska få avgöra om de vill investera i solceller. Det ska inte hindras av en detaljplan som anger vilken färg man måste ha på taket i ett bostadsområde, säger Tomas Fjellner, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Idag saknas rättsfall inom området så därför kommer vi att arbeta enligt samhällsbyggnadsnämndens tolkning tills vi får ett rättsfall som pekar i en annan riktning, säger Veronica Kippner, bygglovschef i Ängelholms kommun.

Är man osäker på vad som gäller kan man höra av sig till kommunens kundtjänst.

Lättnaderna för bygglov gäller för en- och tvåbostadshus (parhus) och att de utanpåliggande solcellerna följer takets vinkel.

Lättnaderna gäller inte för:

  • byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • om det är av riksintresse för totalförsvaret
  • om det är integrerade eller uppvinklade solceller.

Det är alltid anmälningspliktigt om takkonstruktionen behöver förstärkas.

Plan och bygglagen (PBL) 

Boverket om solfångare och solcellspaneler

För frågor kontakta:
Tomas Fjellner (M), ordförande samhällsbyggnadsnämnden, Ängelholms kommun
0730-66 61 71
t.fjellner@gmail.com

Veronica Kippner, bygglovchef, Ängelholms kommun
0431-870 00
veronica.kippner@engelholm.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Kontakter

Fredrik Bröndum

Fredrik Bröndum

Presskontakt Kommunikatör 0431-46 80 92
Cecilia Lundgren

Cecilia Lundgren

Presskontakt Kommunikations- och presschef 076-643 70 59

Välkommen till Ängelholms kommun!

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.
Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.