Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Politisk avsiktsförklaring om trafikfrågor i Ängelholms centralort

Under måndagen presenterades en avsiktsförklaring om trafikfrågor i Ängelholm som undertecknats av sju av kommunfullmäktiges nio partier. Fler cykelvägar, en ny gång- och cykelbro över Rönneå samt Klippanvägens förlängning är några delar som nämns för att lösa trafikförsörjning till nya bostadsområden och att avlasta stadskärnan från biltrafik.

Den politiska avsiktsförklaringen togs fram efter att representanter från partierna nyligen träffats för att diskutera trafikfrågor. En representant från varje parti var inbjuden att delta i samtalen och med utgångspunkt från befintliga utredningar blicka framåt och diskutera hur trafiken ska avlastas i centrum. Resultatet blev en avsiktsförklaring som sju av kommunfullmäktiges nio partier skrev under.

– Ängelholm håller på att växa ur kostymen. Staden växer ständigt, samtidigt som infrastrukturen inte hänger med. Vi som politiker har ett gemensamt ansvar att lösa de här frågorna och våra medborgare har förväntningar på oss att vi ska göra det, säger Robin Holmerg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nästa steg är att avsiktsförklaringen ska upp för beslut i kommunfullmäktige.

Nedan följer den politiska avsiktsförklaringen i sin helhet:

Avsiktsförklaring

Skäl och bakgrund

Vi som politiker har ett gemensamt ansvar för att lösa trafikfrågan i Ängelholms kommun. Ängelholm växer, därför krävs handling.

Vi vill samarbeta för att ta fram en helhetslösning – Ängelholmspaketet. För att kunna göra detta krävs att vi kan hitta lösningar på både kort och lång sikt, som är hållbara över tid. Arbetet kommer att ske i etapper. Vi är överens om att konkreta åtgärder behöver genomföras nu.

Vi är överens om – Vision

 • Stadskärnan är först och främst för människor, inte för bilar.
 • Vi vill utveckla en attraktiv och hållbar stadskärna som är en helhet.
 • Vi vill skapa plats för människor och möten i stadskärnan.
 • Vi vill ta tillvara stadens läge vid havet och utveckla tillgången till stranden för både invånare och besökare.
 • Vi vill ha en tillgänglig och säker infrastruktur för alla trafikanter.
 • Vi vill lösa trafikförsörjningen till Resecentrum, de nya bostadsområdena och till havet.
 • Gröna områden är viktiga i stadsbilden.

Vi är överens om – Riktmärken etapp 1

 • Vi vill minimera trafiken i stadskärnan.
 • Det ska vara lätt att hitta, förflytta sig och att upptäcka Ängelholm.
 • Klippanvägens förlängning behövs som ett första steg för att lösa trafikförsörjning till stationsområdet och de nya bostadsområden, samt för att avlasta stadskärnan från biltrafik.
 • Cykeltrafiken ska utvecklas.
 • Nya gång- och cykelbroar ska knyta ihop stadskärnan med nya bostadsområden.
 • Stadsparken ska utvecklas som mötesplats.
 • Växthustomten ska utvecklas som rekreationsområde.

Vi börjar med

Att underteckna denna avsiktsförklaring för behandling i kommunfullmäktige i september 2019.

Att föreslå kommunfullmäktige lämna uppdrag om följande

Sex fokusområden ska utredas:

 • Utbyggnad av Klippanvägens förlängning inleds.
 • Utveckling av stadsparken med Skolgatan, Kamengatan och norra Storgatan.
 • Utveckling av cykeltrafiken – cykelvägar ska byggas och gång- och cykelbroar ska projekteras.
 • Utveckling av Växthustomten och närliggande områden som grönområden.
 • Utveckling av å-rummet på sträckan från Nybron – Pyttebron – Reningsverket.
 • Utveckla en handlingsplan med etapper – "Ängelholmspaketet"

Tylösand den 16 augusti 2019

Signerat av:

Robin Holmberg (M)

Patrik Ohlsson (SD)

Liss Böcker (C)

Jim Brithén (EP)

Sonny Rosén (L)

Anna Marie Lindén (MP)

Linda Persson (KD)

Ämnen

Taggar

Regioner


Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Presskontakt

Fredrik Bröndum

Fredrik Bröndum

Presskontakt Kommunikatör 0431 46 80 92

Relaterade nyheter