Gå direkt till innehåll
Visionsbild av Stationsområdet i Ängelholm.
Visionsbild av Stationsområdet i Ängelholm.

Pressmeddelande -

Så ska Stationsområdet bli Ängelholms gröna stadsdel

Bilpool, studentbostäder och gröna stråk och tak, det är några av de byggstenar som ska göra Stationsområdet till en hållbar stadsdel. Nu finns det en handlingsplan som visar hur arbetet ska gå till.

Stationsområdet i Ängelholm växer fram. På gamla Scantomten står Ängelholms hittills största bostadsprojekt, Nya Saftstationen, snart inflyttningsklart. Ett stenkast från stationen ska Ängelholms nya stadshus byggas, gator görs om för att bli säkrare och grönare. På sikt väntas hela området rymma cirka 2700 bostäder med närhet till goda kommunikationer, staden och havet.

Redan tidigt i arbetet har det stått klart att Stationsområdet ska bli en grön stadsdel som bidrar till hållbar utveckling. Som en av Sveriges 290 kommuner ska Ängelholms kommun arbeta för att leva upp till både Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål. Stationsområdet kan med sin storlek ha en stor betydelse för att minska kommunens utsläpp.

Tillsammans med fastighetsägare, exploatörer och verksamheter i området har Ängelholms kommun nu gjort en handlingsplan för hur stadsdelen ska bli hållbar.

– En hållbar stadsdel bygger vi inte från stadshuset, den kan bara byggas tillsammans med de som bor, lever, verkar och bygger i området. Nu har vi en plan för hur det konkreta hållbarhetsarbetet ska gå till, säger Robin Holmberg (M), ordförande i Kommunstyrelsen i Ängelholm.

Några exempel på hur arbetet ska gå till:

  • Transporter av både människor och varor är viktiga för områdets hållbarhet. Kommunen åtar sig till exempel att anlägga säkra cykelvägar och cykelparkeringar medan exploatörer åtar sig att ordna så att de boende har tillgång till en cykelpool.
  • Det ska vara lätt att hålla nere energiförbrukningen i Stationsområdet. Kommunen ska anlägga offentlig belysning med bästa tillgängliga teknik ur miljösynpunkt. Exploatörer ska installera solceller på sina byggnader och det ska finnas individuella elmätare i samtliga lägenheter
  • En mångfald av både människor och verksamheter är viktigt för att stationsområdet ska bli en plats där generationer och kulturer kan mötas. Kommunen planerar för lekplatser och aktivitetsplatser, till exempel boulebana och utegym. Exploatörer ska utreda möjligheterna för studentboende i området och exploatörer ska bygga blandade storlekar på lägenheter.

Kontaktpersoner

Robin Holmberg (M), Kommunstyrelsens ordförande i Ängelholms kommun
robin.holmberg@engelholm.se
Tel. 0431- 46 80 71

Robin Pehrsson, ansvarig på för handlingsplan för Hållbarhet Stationsområdet 
robin.pehrsson@engelholm.se
Tel. 0431-46 89 93

Läs mer

Direkt till handlingsplanen för hållbarhet i Stationsområdet

Besök den nya webbsidan för hela stationsområdet

Om hållbarhet i Stationsområdet


Ämnen

Kategorier

Regioner


Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Kontakter

Fredrik Bröndum

Fredrik Bröndum

Presskontakt Kommunikatör 072-1615246
Cecilia Lundgren

Cecilia Lundgren

Presskontakt Press- och kommunikationschef 076-643 70 59

Välkommen till Ängelholms kommun!

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.
Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.