Gå direkt till innehåll
Solkarta över Ängelholm ger råd om solenergi

Pressmeddelande -

Solkarta över Ängelholm ger råd om solenergi

Nu finns en ny solkarta som tagits fram av Ängelholms kommun för de som funderar på att installera solceller på sina tak. Kartan täcker hela kommunen och visar hur lämpliga taken är för att ta tillvara solenergi genom solceller. Förutom klimatvinsten finns det pengar att spara.

Ängelholms kommun är nu en av nio skånska kommuner där invånarna kan se hur deras hustak lämpar sig för solenergi och solceller. Solkartan ger ett riktvärde på hur mycket solenergi som kan tas tillvara på ett tak - och hur mycket pengar det finns att spara. Kartan tar hänsyn till orientering, lutning och skuggning.

Solenergi är ett av de renaste energislagen som finns. Genom ökad produktion av solenergi minskar belastningen på naturen och på klimatet. Av den totala energimängden som används i vår kommun är det idag endast några få procent som produceras inom kommunens gränser. Men med hjälp av solkartan hoppas Pernilla Fahlstedt, miljö- och byggchef i Ängelholms kommun, att mer förnybar energi ska produceras lokalt.

– För att våra kommuninvånare ska kunna göra en omställning till mer hållbar energiförsörjning är det viktigt att vi hjälper till genom att skapa förutsättningar för det. Här är den nya solkartan ett viktigt verktyg där våra invånare kan få maximal effekt av att installera solceller, säger Pernilla Fahlstedt.

Kontakta Ängelholms kommuns energi- och klimatrådgivare för oberoende rådgivning om funktion, teknik, ekonomi, bidrag, utvärdering av offerter med mera.
https://www.engelholm.se/bygga-bo-och-miljo/allt-for-dig-som-bor-har/energi--och-klimatradgivning.html

Här är den nya solkartan http://www.solkartor.se/engelholm/

När du klickar på länken ovan får du upp en översiktskarta över Ängelholm. För att få fram en byggnad på kartan zoomar du in genom att klicka på plussymbolen. När du hittat byggnaden klickar du på den och en bild med information visas. Informationen inkluderar bland annat årlig elproduktion och möjlig besparing vid installation av solpanel. Du kan själv justera area på solpanel, pris på el och verkningsgrad på solpanelen.

Kontaktpersoner
Pernilla Fahlstedt, miljö- och byggchef, 0431-46 89 78, pernilla.fahlstedt@engelholm.se
Robin Pehrsson, miljöutvecklare, 0431-46 89 93, robin.pehrsson@engelholm.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regions


Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Presskontakt

Fredrik Bröndum

Fredrik Bröndum

Presskontakt Kommunikatör 0431 46 80 92