Gå direkt till innehåll
Området för arkitekttävlingen
Området för arkitekttävlingen

Pressmeddelande -

Tävlingen om ny bro över Rönne å kan börja

En bro som är nyskapande och innovativ, som upplevs som en naturlig del av platsen och utgör ett blickfång i landskapet. Nu är tävlingen för den nya bron igång.

Ängelholms kommun bjuder in till en projekttävling i två steg för gestaltning av ny vägbro för bil-, kollektiv-, gång- och cykeltrafik över Rönne å. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Bron ska bli en del av Klippanvägens planerade förlängning över Rönne å och kommer att ligga där Pyttebron ligger idag. Pyttebron är varken byggd för biltrafik eller tillräckligt bred för att kunna omvandlas till vägbro. Den nya bron ska ha ett körfält i vardera riktningen samt gång- och cykelbana på var sida.

– Jag hoppas att många arkitekter kommer att välja att engagera sig i tävlingen om den nya bron över Rönne å. Jag ser framemot att ta del av hur kompetens och unik kunskap används för att gestalta Ängelholms nya bro i den vackra och unika miljö som Pyttebroområdet utgör, säger Pernilla Theselius, stadsarkitekt i Ängelholms kommun.

Bro, passagerna under bron och belysning ingår i tävlingen

Bron ska bli ett arkitektoniskt landmärke i det nya kapitlet om Ängelholms historia. Den ska få en nyskapande gestaltning, samtidigt som stor vikt ska läggas vid hur bron passas in i det omgivande landskapet.

Tävlingsuppgiften handlar om att:

  • Utforma ett förslag för en ny vägbro för bil-, kollektiv-, cykel- och gångtrafik över Rönne å
  • Utforma brostöden med tanke på passagerna under bron, så att å-promenaden längs Rönne å kan löpa obruten. Promenaden som redan finns på den östra sidan ska bibehållas. På sidan mot växthustomten ska en ny passage under bron och förbi pumphuset skapas
  • Ta fram ett koncept för ljussättning av bron och redovisa hur den upplevs både dag och natt.

Mål med tävlingen, kriterier för bedömning, tidplan, arvoden, och hur vinnaren förväntas delta i det fortsatta arbetet med bron är bara några av alla delar som måste anges i tävlingsprogrammet.

En tävling i två steg där en jury utser vinnaren

Tävlingen genomförs som en projekttävling i två steg. Den 3 maj startar deltävling ett. Det första steget är idéinriktat och genomförs som en allmän tävling. Senast den 11 juni ska bidragen lämnas in.

Bland bidragen från den första deltävlingen väljer sedan juryn ut som mest fyra team, som går vidare till deltävling två. Detta tillkännages den 20 augusti. I mitten av december tillkännages vinnaren av hela tävlingen.

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury med nio personer, sju representanter från Ängelholms kommun samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter.

Uppdateringar om tävlingen görs i upphandlingsverktyget Tendsign. Länken för registrering publiceras inom kort. Informationen i Tendsign är den som gäller.

Kontakt
Pernilla Theselius, Stadsarkitekt i Ängelholms kommun
Pernilla.theselius@engelholm.se
0431-46 90 06

Tävlingsprogrammet för ny bro över Rönne å

Sveriges Arkitekters webbsida om tävlingen

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Presskontakt

Fredrik Bröndum

Fredrik Bröndum

Presskontakt Kommunikatör 0431-46 80 92

Välkommen till Ängelholms kommun!

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.
Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.