Gå direkt till innehåll
Sverige avancerar på arbetsglädjeranking

Pressmeddelande -

Sverige avancerar på arbetsglädjeranking

Konsultföretaget Ennovas årliga undersökning om arbetsglädje, European Employee Index, visar vad anställda från 23 länder tycker om sina arbetsförhållanden. De nordiska länderna ligger mycket högt idenna internationella jämförelse. Sverige visar som enda Nordiska land upp en stigande arbetsglädje. Trots det ligger Sverige fortfarande en bit efter sina nordiska grannar.

 I efterspelet av personalnedskärningar
Det senaste året har i många verksamheter kännetecknats av varsel som verkställts. Årets EEI-undersökning visar att 35 procent av alla svenska anställda under det senaste året upplevt en eller flera uppsägningsrundor. En trovärdig företagsledning och meningsfulla arbetsuppgifter är viktiga ingredienser när engagemanget ska återuppbyggas efter en uppsägningsrunda.

Men det har också varit en tid då allt fler företag börjar känna framtidstro. Det är framförallt de anställda inom den offentliga sektorn som har ökat sin arbetsglädje under det senaste året, vilket bidragit till att Sverige nu avancerar på den globala listan över arbetsglädje och intar femte plats.

Resultaten visar dessutom att de svenska arbetstagarnas bedömning av anställningstryggheten ligger på en hög nivå. Det kan vara ett tecken på att man anser att den värsta delen av krisen är över och att det nu handlar om att blicka framåt, menar konsultföretaget Ennova som ansvarar för undersökningen.

 Internationellt perspektiv
Resultaten för Sverige är positiva i ett internationellt perspektiv. Irland, Finland, Ungern och Ryssland upplever de kraftigaste försämringarna. De så kallade BRIK-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina) har upplevt några svåra år efter det senaste decenniets kraftfulla tillväxt, och detta märks också i arbetsglädjen. Ryssland upplever den kraftigaste försämringen. Kina är undantaget och tar ett tigersprång och landar på samma nivå som för fyra år sedan. Kina är tillsammans med Mexiko och Spanien årets toppaktörer, de ökar mest från förra året.

Det dagliga arbetet betyder mest

Bland svenska arbetstagare är det innehållet i arbetet som betyder mest. Det står för nära hälften av förklaringen till hur bra man trivs med sitt arbete. Vad som är viktigt skiljer sig kraftigt åt mellan olika länder. I Ryssland och forna öststatsländer är det lön och anställningsförhållanden som är viktigast. I Tyskland är det företagets anseende som betyder mest för anställdas arbetsglädje. 

FAKTA ENNOVA
Ennova är en konsultverksamhet som i 20 år har arbetat professionellt med utveckling och utförande av medarbetar- och kundmätningar åt en lång rad av Skandinaviens ledande företag. Ennova har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Århus och Oslo.

 FAKTA EUROPEAN EMPLOYEE INDEX (EEI)

  • En helt representativ studie av medarbetares arbetsglädje
  • Omfattar totalt 25 000 medarbetare i 23 länder
  • 4 800 insamlade svar från medarbetare i Sverige
  • Har genomförts i Sverige sedan år 2000
  • Ett unikt verktyg för att se trender och tendenser på arbetsmarkanden


För mer information kontakta:
Jonas Lindström, Projektledare
Tfn: 070 589 19 53

Anders Hansen, Sverige-chef / Partner
Tfn: 070 373 29 40

Kontakter

Agneta Saxeby

Agneta Saxeby

Presskontakt Principal Consultant 070-623 27 26
Calle Vestman

Calle Vestman

Presskontakt Country manager 070-819 14 55

Relaterat innehåll

Nordic Excellence Worldwide

Ennova är experter på att utföra medarbetar-, kundundersökningar och ledarutvärderingar. Med en lång rad referenser betraktas vi som ledande på den nordiska marknaden. Vi levererar kunskap som förändrar. Vi ger råd genom hela processen, så att ny kunskap förankras i verksamheten - och som leder till den önskade förändringen. Från våra kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Århus sysselsätter Ennova mer än 110 konsulter och analytiker, som alla är experter inom projektledning, kommunikation, analys och rådgivning.

Ennova har sedan år 2000 årligen genomfört den internationella benchmarkundersökningen - Global Employee and Leadership Index (tidigare EEI). Årets undersökning bygger på 36 000 svar från 39 olika länder som har betydelse för Ennovas globala kunder med hemvist i Nordeuropa. I Sverige har samlat in 6 000 svar. Detta ger oss en detaljerad bild av hur medarbetare ser på sin arbetsplats både i Sverige och i ett internationellt perspektiv. EEI-undersökningen ger våra kunder en benchmark som fungerar som ett riktmärke för utveckling av deras verksamheter.

Ennova
Östermalmsgatan 87 b
114 59 Stockholm