Pressmeddelande -

Stora påfrestningar på redan hård drabbade människor

Stora påfrestningar på redan hård drabbade människor

Vi befinner oss i ett allvarligt läge i världen, där mängder av människor tvingas fly från krig och katastrofer. Sverige har haft ett stort tryck av nyanlända de senaste månaderna, vilket ställer stora krav på ansvariga politiker, myndigheter och på det civila samhället.

Regeringens förslag om tillfälliga uppehållstillstånd, avsaknad av rätt till familjeåterförening och åldersbedömning, kommer att försämra möjligheterna till en bra integrering och skapa otrygghet. Det kommer att leda till stora påfrestningar på redan hårt utsatt människor.

– Vi träffar dagligen ungdomar i asylprocessen och vi vet hur ensamma och oroliga de är. Ofta har de stora problem att tillgodogöra sig det svenska språket och lider av sömnsvårigheter. Många får ”flashbacks” av hemska upplevelser. Man känner av stor ensamhet när man anländer, ett vakuum utan sin bakgrund, sin familj och en trygg framtid, säger Omid Mahmoudi vice ordförande i Ensamkommandes Förbund i Malmö.

Lagstiftningen ska gälla i tre år. Det är en lång tid att vänta och kommer att leda till svåra humanitära konsekvenser för många barn, ungdomar och vuxna som befinner sig på flykt. Följden blir ökade känslor av osäkerhet och ökad psykisk ohälsa.

Regeringen vill också införa medicinsk åldersbestämning av asylsökande. Detta trots att det är en stor felmarginal i olika metoder för åldersbestämning.

Många ensamkommande asylsökande ungdomar saknar dokument. Medicinsk åldersbedömning baserad på röntgen av handled och visdomständer har fått stor spridning inom myndigheter. Stora felmarginaler gör dock metodernas informationsvärde begränsat och många läkare är inte villiga att utföra tester.

– Vi har under senaste året inte kunna hitta någon läkare som åtagit sig att hjälpa ungdomar som har blivit felbedömda i ålder, eftersom de anser att metoderna är för osäkra, säger Omid

Att söka asyl är en mänsklig rättighet, men Sverige skrämmer bort asylsökande med sin nya politik, anser Ensamkommandes Förbund.

– För oss som själva är nykomna, är det svårt att förstå regeringens nya politik. Sverige är ett av världen rikaste länder. Ofta framstår det som om det är myndighetspersonerna i Sverige det är synd om. Detta känns märkligt i förhållande till de människor som flytt för sina liv och lämnat allt bakom sig, avslutar Omid.

Ämnen

 • Mänskliga rättigheter

Kategorier

 • förföljelse
 • fattigdom
 • krig
 • ensamhet
 • utsatthet
 • trauma
 • barn
 • ungdomar
 • mänskliga rättigheter
 • flykt
 • migration

Ensamkommandes Förbund arbetar politiskt och praktiskt för att underlätta och förbättra livet för nykomna barn och ungdomar. Arbetet görs genom politiska och sociala aktiviteter. Många volontärer är med och genomför våra aktiviteter.

Vi bidrar till att unga människor med olika bakgrund får en chans att lära känna varandra och bli vänner. Några är precis nykomna andra har bott i Sverige länge eller i hela sitt liv.

Ensamkommandes Förbund är en plattform för ungas samhällsengagemang och vi uppmuntrar och stödjer egna initiativ, allt för att få nykomna unga att känna sig delaktiga i det svenska samhället.