Pressmeddelande -

Mycket pekar uppåt för innovativa småföretag – men de branschvisa skillnaderna är betydande

Två tredjedelar av de innovativa småföretagen i Sverige bedömer att de kommer att öka sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete framöver. Det visar en ny undersökning från VINNOVA och Entreprenörskapsforum. Men skillnaderna mellan branscher är stora. Life science-företagen uppger att de har sämre förutsättningar att bedriva strategiskt utvecklingsarbete än tillverknings- och tjänsteföretagen.

Undersökningen omfattar 116 innovativa små och medelstora företag inom tillverkning, tjänster och life science och är en uppföljning av en liknande undersökning från 2009. Till skillnad från för två år sedan satsar 50 procent av företagen idag antingen mer eller betydligt mer på strategiskt utvecklingsarbete. En nästan lika stor andel säger sig satsa ungefär lika mycket som för två år sedan medan endast några få procent satsar mindre.

– Det är tydligt att viljan att växa är stark när ekonomin vänder uppåt och det är därför vi får dessa glädjande resultat, säger Jenni Nordborg, Enhetschef Bioentreprenörskap på VINNOVA. Det ekonomiska klimatet var hårdare i den förra undersökningen. Då uppgav tjugo procent av företagen att de minskat sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete.

Sedan 2009 har även inriktningen på det strategiska utvecklingsarbetet förändrats. En stor andel av företagen säger sig både ökat förbättringsarbetet (50 procent) och nyutvecklingen (40 procent). Även storleken på projekten har ökat och för en tredjedel av företagen har graden av samarbete ökat.

Tidsbrist hindrar företagen från att satsa mer

Det strategiska utvecklingsarbetet är mycket viktigt för företagens konkurrenskraft, både i Sverige och globalt. Finns det något som hindrar företagen från att satsa mer?

– Enligt undersökningen är de största hindren för företagens satsningar på strategiskt utvecklingsarbete tidsbrist, brist på kapital, för höga kostnader och brist på rätt kompetens, säger Pontus Braunerhjelm VD för Entreprenörskapsforum.

Life science-företagen uppger dock i klart högre utsträckning att projektens tidshorisont har blivit kortare, att risktagningen, samarbetet och nyutvecklingen har minskat samt att projekten har minskat i storlek. Samtidigt har life science-företagen i väsentligt högre grad sökt och beviljats finansiering än tillverknings- och tjänsteföretagen.

Jämfört med 2009 upplevs inte marknadsläget och den låga efterfrågan som ett lika stort problem.

Undersökningen har genomförts av Sweco Eurofutures och SKOP under juni 2011 på uppdrag av VINNOVA och Entreprenörskapsforum. Urvalet baseras på listor från VINNOVA över företag verksamma inom tillverkning, tjänster och life science. De svarande har främst varit företagens VD.

Ladda ned rapporten i pdf-format >>

För intervjuer och kommentarer kontakta:
Pontus Braunerhjelm, professor och VD Entreprenörskapsforum, 070-932 01 89, pontus.braunerhjelm@entreprenorskapsforum.se eller

Jenni Nordborg, enhetschef bioentreprenörskap, VINNOVA, 08-473 30 75, jenni.nordborg@vinnova.se.

Ämnen

 • Ekonomi

Kategorier

 • entreprenörskap
 • strategisk utveckling
 • entreprenörskapsforum
 • vinnova
 • pontus braunerhjelm
 • innovation
 • fou
 • branscher
 • life science
 • tillverkningsindustri
 • tjänsteföretag
 • nyutveckling
 • förbättringsarbete

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se

Kontakter

Pernilla Norlin

Presskontakt Kommunikationschef 070-144 55 64