Pressmeddelande -

Enzymatica: Enzymatica går vidare från "proof of concept" till nästa fas i det kliniska utvecklingsprogrammet

Ett område för Penzyme® som är prioriterat för klinisk dokumentation och registrering är användning vid förkylningar. Behovet är stort, dels för att det är den vanligaste luftvägsinfektionen (ca 30 miljoner förkylningar/år i Sverige)och dels för att det finns endast symptomlindrande behandling att tillgå, men inget som verkar på orsaken till förkylningen. Enzymatica har därför prioriterat att optimera denna produkts effekt vid förkylning för att nu gå vidare och dokumentera och registrera en behandling som skapar en lokal barriär som hindrar förkylningsvirusen att få fäste i mun- och munhåla. 

Ett annat område prioriterat för klinisk dokumentation och registrering är en produkt som är effektiv vid tandköttsinflammation och tandlossning. Det finns idag inga bra behandlingar att tillgå då sjukdomen utvecklats vidare till allvarligare former, (ca 200.000 har de allvarligare formerna). Enzymatica har tagit fram en gel som nu prioriterats för studier och registrering, för användning direkt av tandläkare när de utför professionell tandrengöring. Gelen har en dubbel effekt vid användandet, dels löser den upp och inaktiverar den bakteriella biofilmen och dels fungerar den som en barriär som är inflammationsdämpande.

"Den kliniska frågan vi ställer oss är: Vilka är de angreppspunkter som utgör störst nytta , med tanke på patienterna, dvs indikationer där patienter idag behandlar sig livsvarigt, eller där det finns problem med biverkningar eller saknas alternativ. Det är de frågorna vi nu tar med oss i nästa fas", 
Marcus Fornbacke, Forskningschef

Enzymatica har nu nått en viktig "milstolpe", och går därför vidare baserat på grundforskningen samt egen specifik forskning på Penzyme® sedan det "proof of concept" etablerats, som behövs för att ta produkten vidare till nästa fas i det kliniska utvecklingsprogrammet

" Jag är väldigt nöjd med utvecklingen och de initiala forskningsresultat som inkommit är oerhört inspirerande i vårt arbete med att finna bättre och väl tolererade alternativ till behandling av de vanligast förekommande sjukdomstillstånden"
Michael Edelborg Christensen VD Enzymatica 

Enzymatica kommer nu att prioritera dessa olika användningsområden och resultat för att under Q3 och Q4 2011 sätta igång de kliniska försök som kommer att ta bolaget framåt i en snabb takt. 

Kontakt: För information om studien:        
Marcus Fornbacke, Forskningschef        
Telefon: 070-33 999 55            
marcus.fornbacke@enzymatica.se         

Kontakt: För finansiell information:
Michael Edelborg Christensen, VD
Telefon: 076-814 41 66
michael.christensen@enzymatica.se

Om Enzymatica AB (publ) Enzymatica AB (publ) är ett publikt life science bolag med fokus på enzymteknologi för forskning, utveckling och registrering av innovativa hälsovårdsprodukter för den globala marknaden. Enzymatica använder sig av det patenterade enzymet Penzyme®, ett köldanpassat trypsin från djuphavstorsk. Enzymet har en unik egenskap som gör det superaktivt vid omkring 37° C, vilket gör det överlägset att bryta ner sjukdomsrelaterade proteiner, motverka infektioner av virus och bakterier, dämpa inflammationer samt stimulera läkningsprocesser. Bolaget lanserade under hösten 2010 tre produkter i serien ColdZyme®. Nu avser Enzymatica utöka sin marknadsbearbetning, intensifiera fortsatt forskning, utveckla och registrera nya produkter samt göra nya lanseringar.


Relaterade länkar

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • forskning
  • Penzyme
  • förkylningsvirus
  • enzymatica

Enzymaticas affärsidé är att förbättra hälsa och välbefinnande genom att utveckla, marknadsföra och globalt sälja enzymbaserade produkter.

http://www.enzymatica.se/index.php?id=1#

Kontakter

Fredrik Lindberg

Presskontakt VD 0708-86 53 70