Pressmeddelande -

EOLUS VIND UTSER REMIUM TILL LIKVIDITETSGARANT (MARKET MAKER)Eolus Vind AB har utsett Remium till Market Maker för sin aktie som handlas på First North.

Syftet är att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs i aktien samt att öka aktiens likviditet. Målsättningen är en lägre transaktionskostnad och minskad risk för investerare i handeln med aktien. Åtagandet påbörjas den 1 juni 2010.

Eolus Vind AB har också valt Remium Relations AB's plattform www.introduce.se som kompletterande verktyg och hjälpmedel för investerare och andra intressenter att erhålla strukturerad information om bolaget och dess finansiella ställning.

Hässleholm den 28 maj 2010

Eolus Vind AB (publ)

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:
Per Witalisson, Vice VD Eolus Vind, telefon 0451-491 52
Louise Grünthal, Försäljningschef Remium, telefon 08-454 32 41

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Eolus Vind Pressrelease 2010-05-28.pdf

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 230 vindkraftverk av de cirka 1.400 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 25 vindkraftverk med en installerad effekt på 31 MW och en beräknad årlig produktion på cirka 73 GWh miljövänlig el.

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Enligt prognosen för räkenskapsåret 2009/2010 beräknas nettoomsättningen att uppgå till cirka 1.400 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på cirka 90 Mkr. Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande cirka 1.200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas cirka 200 verk med en effekt på cirka 400 MW kunna etableras under innevarande och efterföljande två räkenskapsår. Marknadsvärdet för ett nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till cirka 35 Mkr.

Eolus har för närvarande 38 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun, Motala och Sundsvall.

Eolus Vind AB har cirka 2.300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Ämnen

  • Marknad, börs