Pressmeddelande -

Epsilon flyttar in på Medicon Village

Konsultföretaget Epsilon, Skandinaviens ledande konsulthus inom teknik- och systemutveckling, flyttade under april månad in på Medicon Village i Lund. Medicon Village erbjuder mötesarenor för idéutbyte mellan akademi, regionala myndigheter och näringsliv, där Epsilon hoppas på att kunna bidra med unik kompetens och erfarenhet samt bygga nya partnerrelationer.

I april flyttade Epsilon in på Medicon Village i Lund. Epsilons arbete inom Life Science omfattar bioteknik, hälsa och sjukvård, livsmedel och förpackningar, läkemedel samt medicinsk teknik. På Medicon Village sitter även ESS, som Epsilon har ramavtal med.

– Epsilon har en mycket bred kunskaps- och erfarenhetsbas från de områden som utgör Life Science. I kombination med den tekniska kompetens som finns inom koncernen har vi en unik möjlighet att koppla samman kedjan utveckling-produktion-slutanvändare. Vår målsättning är att erbjuda just detta på Medicon Village, säger Mats Boström, koncernchef för Epsilon.

Medicon Village erbjuder mötesarenor för medlemmar ur hela värdekedjan - forskare, kliniker, innovatörer, entreprenörer och företagare. Medicon Village bildar tillsammans med de nya forskningsanläggningarna, ESS och MAX IV, till en infrastruktur som i samverkan skapar tillväxt och värden för människors hälsa och ett bättre liv. Mötesplatsen fungerar även som en katalysator och ett naturligt nav för Life Science-utvecklingen i regionen.

– Vi ser fram emot att som medlem i Medicon Village ta en aktiv roll i den värdeskapande gemenskap som mötesplatsen erbjuder med den klara målsättningen att skapa tillväxt. Vår förhoppning är vidare att etablera goda partnerrelationer på Medicon Village, vilket rimmar med vår verksamhet inom partnernätverken, och framförallt vara en katalysator för innovation och tillväxt säger Eva Vati, konsultchef Epsilon och ansvarig för Epsilons samarbete med Medicon Village.

www.epsilon.nu
www.mediconvillage.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • medicon village
  • life science
  • systemutveckling
  • teknikutveckling
  • epsilon
  • epsilon ab

Utifrån en ny syn på konsultrollen erbjuder Epsilon ett brett urval av expertis inom teknik- och systemutveckling. Med en organisation som är nyfiken, alert och flexibel skapar vi lösningar som tillför betydande växtkraft till våra kunder, anställda och nätverk.

Kontakter

Mats Boström

Presskontakt CEO Epsilon AB +46 (0)40 662 10 00

Annelie Sjöqvist

Presskontakt Marknadchef +46 (0)40 662 10 35