Pressmeddelande -

Extra bolagsstämma i ÅF AB godkände styrelsens beslut om att förvärva Epsilon Holding AB

Måndagen den 19 november 2012 ägde extra bolagsstämma rum i koncernens huvudkontor i Frösunda.

Godkännande av förvärvet av Epsilon och beslut om apportemission som delvederlag
Stämman godkände styrelsens beslut om att förvärva Epsilon Holding AB (publ) samt bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av 5 985 915 aktier av serie B att utges som del av vederlaget för aktierna i Epsilon Holding AB (publ).

Utökning av styrelsen och val av nya styrelseledamöter
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tio ledamöter utan suppleanter. I tillägg till de styrelseledamöter som valdes redan på årsstämman 2012 - Ulf Dinkelspiel (ordf), Eva-Lotta Kraft, Anders Narvinger, Björn O Nilsson, Joakim Rubin, Kristina Schauman, Anders Snell och Lena Treschow Torell - valdes Dan Olofsson och Johan Glennmo till styrelseledamöter. Dessa beslut är villkorade av och träder i kraft först då ÅF tillträder aktierna i Epsilon Holding AB (publ).

Dan Olofsson är född 1950. Han har civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Han är styrelseordförande i Sigma AB samt styrelseledamot i Danir AB och Epsilon AB. Dan Olofsson är grundare av Sigma-koncernen och har tidigare varit koncernchef för Sigma och styrelseordförande för Sigma, Teleca och Epsilon.

Johan Glennmo är född 1974. Han har en Bachelor of Science examen från University of Tampa. Han är styrelseordförande i Epsilon AB samt styrelseledamot i Danir AB och Sigma AB. Han har arbetslivserfarenhet som IT-konsult och vice VD för teknisk konsultverksamhet.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslöt också att ändra bolagsordningen avseende antal aktier, aktiekapitalets gränser samt tid för kallelse till extra bolagsstämma.

Som tidigare offentliggjorts förväntas samgåendet mellan ÅF och Epsilon genomföras omkring den 30 november 2012.

För ytterligare information hänvisas till ÅFs och Epsilons hemsidor:
www.afconsult.com och www.epsilon.nu

Relaterade länkar

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • epsilon
  • epsilon ab
  • ingenjörstjänster
  • mats boström
  • åf consult
  • åf
  • fusion
  • samgående
  • bolagsstämma

Utifrån en ny syn på konsultrollen erbjuder Epsilon ett brett urval av expertis inom teknik- och systemutveckling. Med en organisation som är nyfiken, alert och flexibel skapar vi lösningar som tillför betydande växtkraft till våra kunder, anställda och nätverk.

Kontakter

Mats Boström

Presskontakt CEO Epsilon AB +46 (0)40 662 10 00

Annelie Sjöqvist

Presskontakt Marknadchef +46 (0)40 662 10 35